Thứ Ba sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 3, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”. Nicôđêmô hỏi lại rằng: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Chúa Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Ðiều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”.


Suy niệm

“Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời” (Ga 3, 14-15).

Qua cuộc đối thoại với Nicôđêmô, Đức Giêsu đã dùng hình ảnh Môsê treo con rắn đồng trong sa mạc (x. Ds 21, 4-9), để mạc khải Người là Đấng Cứu Độ trần gian cũng phải được gương cao trên cây thập giá, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Quả thực, sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội, con người bị cắt đứt sự hiệp thông với Thiên Chúa và phải chết. Nhưng vì yêu thương con người, Thiên Chúa Cha đã sai Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người chịu khổ nạn, chịu chết trên thập giá và phục sinh để đưa con người trở lại hiệp thông với Thiên Chúa và được sống hạnh phúc muôn đời.

Ngày xưa, dân Israel trong sa mạc khi bị rắn độc cắn họ chẳng thể tìm ra phương cách nào để chữa trị. Chính Đức Chúa đã cứu chữa họ, Ngài truyền cho Môsê đúc một con rắn đồng và treo lên để ai bị rắn cắn nhìn lên con rắn đồng ấy sẽ được cứu sống. Ngày nay, mỗi người sau khi sa ngã phạm tội, chẳng thể nào tự mình đứng lên được nếu không có ơn Chúa nâng đỡ. Thiên Chúa giàu lòng xót thương, luôn mời gọi chúng ta nhìn lên Thánh Giá để cảm nhận được tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, từ đó, Ngài kêu gọi những ai đang sống trong tội lỗi, hãy ăn năn sám hối trở về để được hưởng ơn cứu độ.

Lạy Chúa Kitô Phục sinh, Chúa đã dùng cái chết và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Xin cho chúng con biết từ bỏ những đam mê dục vọng, những việc làm bất chính hầu đáng được hưởng ơn cứu độ Chúa ban. Amen.


Thánh Vinh-Sơn Ferriê, Linh mục

Có thể nói thánh Vinh Sơn Ferriê đã có những dấu hiệu tiên báo sẽ trở nên đại thánh ngay từ khi Ngài còn nhỏ. Thánh nhân sinh tại Valence, nước Tây Ban Nha vào năm 1350. Thánh nhân có trí thông minh rất đặc biệt, dù rằng được Thiên Chúa ưu đãi cho học giỏi, nhưng lúc nào Ngài cũng hiền lành, từ tốn, nên Ngài được nhiều người mộ mến, yêu chuộng. Vào năm 18 tuổi, thánh nhân muốn tận hiến cuộc đời của mình trong Dòng Đaminh. Ngài được nhận vào Dòng, và mau mắn trở nên con người tốt, hoàn thiện. Mãn năm tập viện, thánh nhân được gửi học ở Barcelone….xem tiếp


Comments are closed.