Thứ Năm sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 3, 31-36

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ðiều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Ðấng chân thật. Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.


Suy niệm

“Ai tin vào Con thì có được sự sống đời đời; còn ai không tin vào Con thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ đè nặng trên người ấy.” (Ga 3,36).

“Ai tin vào Con thì được sống”, đó là một điệp khúc được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Tin Mừng thánh Gioan, nhất là từ chương ba trở đi. Quả thật, đó là điều quan trọng nhất của Tin Mừng và thánh Gioan đã nói rõ: ai không chịu tin vào Con của Thiên Chúa thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy. Còn những ai tin vào Chúa Giêsu thì sẽ giống như một Maria Mađalêna, một Giakêu… đều đã đổi đời.

Kitô hữu là những người tin vào Chúa Kitô, tuy nhiên cách sống của tôi đã chứng tỏ rằng tôi đã tin vào Ngài chưa? Đòi hỏi của việc tin vào Chúa Giêsu là sự cố gắng sống trở thành một con người phục sinh, một con người được đổi mới dù cuộc sống gặp khó khăn, thử thách, bấp bênh. Một cách cụ thể: sống thương yêu, tha thứ, chia sẻ và phục vụ quên mình,… là dấu chỉ của một người đã tin vào Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin cho ánh sáng niềm tin Phục Sinh của Đức Kitô soi chiếu trên chúng con, để chúng con tin và sống niềm tin ấy, hầu mỗi ngày được bình an và mừng vui trong hy vọng. Amen.


Thánh Gioan Baotixita Lasan, linh mục

Thánh nhân được phúc sinh ra trong một gia đình thật đạo đức, cha Người là một vị thẩm phán nổi danh, mẹ Người là một thiếu phụ rất đạo hạnh. Thánh nhân đúng là hình ảnh của Chúa Giêsu đối với các trẻ thơ. Người sinh ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1651. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã có lòng đạo đức, yêu thương những người nghèo khó…..xem tiếp


Comments are closed.