Thứ Tư sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Ngày 07/12/2016

Lời Chúa: Mt 11:28-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.


Suy niệm

“ Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28)

Những người Phariseu và những người thông luật, họ giữ luật rất nghiêm nhặt, khắt khe. Họ áp dụng chi li từng khoản luật. Họ thích bắt lỗi người khác. Sự khắt khe, máy móc trong cách giữ luật này đã đặt trên vai mọi người những gánh nặng trong cuộc sống. Đức Giêsu đã nhiều lần khiển trách và lên án vì cách sống vụ luật và giả hình của họ. Vì “họ chỉ nói mà không làm, họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta nhưng chính họ lại không thèm động ngón tay vào” (Mt 23, 4). Cảm nhận được sự khó nhọc và nặng nề của dân chúng trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ, cho nên Đức Giêsu mời gọi mọi người hãy đến học với Người. Vì ách của Người êm ái, gánh của Người nhẹ nhàng (Mt 11,30). Người mời gọi họ đến dìm mình nghỉ ngơi trong suối hồng ân dịu mát của Thiên Chúa, Đấng là suối nguồn sung mãn của sự sống đang tuôn chảy qua chính Ngài.

Thời nay, con người chúng ta vẫn đang sống dưới những cái ách nặng nề của tỗi lỗi, của những đam mê lầm lạc, hưởng thụ…. Nhiều người bị đè bẹp bởi một quá khứ sai đường lạc lối. Nhiều người mệt mỏi vì áp lực cuộc sống hiện tại. Có người lo sợ cho một tương lai mịt mù. Tất cả những người đó vẫn đang lầm lũi bước những bước mệt mỏi trên quãng đường trần thế. Họ chưa tìm được một lý tưởng sống thật sự. Họ chưa gặp được Đấng có thể ban tặng bình an thật sự cho con người. Là người Kitô hữu, chúng ta thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì chúng ta có được bình an đó từ nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho ta mọi ơn huệ qua Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Trong Hội Thánh, chúng ta lãnh nhận ơn tha thứ nơi Bí tích Hòa giải., chúng ta có được sức mạnh nhờ các Bí tích khác. Và nhất là Bí tích Thánh Thể, ở đó Đức Giêsu trở nên lương thực nuôi dưỡng cho con người. Vì vậy, ý thức được điều đó, chúng ta cần phải loan báo lời mời gọi của Đức Giêsu cho họ. Lời mời đến với nguồn sống sung mãn để được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã ban tặng hồng ân Đức Tin cho chúng con. Nhờ hồng ân Đức Tin, chúng con nhận biết Chúa là Cha. Chúng con là những người con bé thơ, phó thác tất cả cuộc sống trong vòng tay yêu thương của Chúa. Nhờ đó cuộc sống của chúng con trở nên nhẹ nhàng vì có bàn tay của Chúa nâng đỡ. Xin cho chúng con cũng biết chia sẻ niềm vui của hồng ân Đức Tin cho những người chưa biết Chúa. Xin cho chúng con biết ra đi, đến với những ngươi đang lầm lũi gánh những gánh nặng của cuộc đời. Để qua chúng con, họ nhận ra Chúa và đến nghỉ ngơi bồi dưỡng nơi Chúa. Amen.


Comments are closed.