Thứ Tư sau Chúa Nhật 15 Thường Niên – Ngày 19/07/2017

Lời Chúa: Mt 11, 25-27

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”.

 


Suy niệm

PHÚC CHO AI CÓ TÂM HỒN BÉ MỌN

“Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”
(Mt 11, 25)

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dâng lời tạ ơn Chúa Cha, vì đã giấu những mầu nhiệm Nước Trời khỏi những bậc khôn ngoan thông thái. Điều này nghe thật lạ! Chúa Giêsu đến trần gian để mặc khải cho mọi người được biết về các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Vậy mà giờ đây, Ngài lại dâng lời tạ ơn vì những mầu nhiệm ấy được giấu kín đối với những người khôn ngoan thông thái.

Vào thời Chúa Giêsu, nhiều người khôn ngoan thông thái đã vấp phạm vì Chúa. Lý trí loài người không thể giải thích hay lý luận cách xác đáng khi đứng trước mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người. Suy nghĩ của họ không thể chấp nhận được một người phàm có gốc tích rõ ràng lại có thể là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật. Thế nên, họ đã bưng tai bịt mắt trước những lời giảng dạy và các phép lạ Người làm. Tâm hồn của họ cứng cỏi, chai đá đến nỗi phủ nhận ngay cả quyền năng và lòng thương xót của Đức Giêsu. Có thể nói, những người tự cho mình là khôn ngoan thông thái vì quá cậy dựa vào sự khôn ngoan hiểu biết của mình trong việc nhận biết và đánh giá mọi sự nên họ chỉ chấp nhận những điều mà họ cho là hợp lý, hợp lẽ tự nhiên. Họ đã không ý thức được sự giới hạn, nông cạn của trí khôn con người trước sự cao cả nhiệm mầu của Nước Trời. Họ luôn muốn tạo ra Thiên Chúa hơn là tìm kiếm Thiên Chúa. Thiên Chúa chẳng hề che giấu về Ngài và các mầu nhiệm Nước Trời, nhưng sự hiện hữu của Ngài và các mầu nhiệm ấy quá cao vời, khôn dò khôn thấu, vượt xa khả năng nhận thức của lý trí con người. Tự sức mình con người không thể vươn tới Thiên Chúa. Do đó, lời tạ ơn của Chúa Giêsu là lời gián tiếp chúc tụng quyền năng và vinh quang cao cả của Thiên Chúa Cha, đồng thời Ngài giúp chúng ta nhận ra vị thế nhỏ bé của mình trước thánh nhan Thiên Chúa.

Sống trong thời đại mà khoa học đang thống trị mọi lãnh vực đời sống, chúng ta rất dễ đánh mất sự nhạy cảm, tinh tế của tâm hồn trước sự hiện diện của Chúa và dễ nghiêng chiều về những lý giải mang tính khoa học thực nghiệm. Trong cuộc sống có biết bao điều trí khôn con người chỉ có thể đón nhận mà không thể cắt nghĩa hay lý giải. Thiên Chúa cũng luôn yêu thương và luôn muốn tỏ mình ra cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ những ai có tâm hồn đơn sơ khiêm hạ, luôn ao ước tìm kiếm Nước Thiên Chúa và khao khát sự công chính mới có thể gặp được Ngài. Một lần nữa chúng ta xác tín điều này qua lời Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Lc 18,17).

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời và hứa ban hạnh phúc Thiên Đàng cho chúng con, dù chúng con không xứng đáng. Xin cho chúng con biết nhận ra sự giới hạn, yếu đuối, bất toàn của bản thân để dẹp bỏ tính kiêu căng, tự phụ để ngày càng trở nên đơn sơ, khiêm hạ ngõ hầu biết phó thác cả cuộc đời cho tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Amen.


Comments are closed.