Thứ Tư sau Chúa Nhật 13 Thường Niên – Ngày 05/07/2017

Lời Chúa: Mt 8:28-34

Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?” Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.” Người bảo: “Đi đi!” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

 


Suy niệm

CON ĐƯỜNG CÓ CHÚA

Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ. (Mt 8,34)

Chắc hẳn có nhiều con đường dẫn vào vùng đất Gađara, thế nhưng từ biển hồ Gali lê, Đức Giêsu lại chọn một con đường mà bây giờ không còn ai dám đi. Con đường trở nên xa lạ với mọi người vì trên nó đã có sự hiện diện của quỷ dữ. Chúng đã nhập vào hai người. Chúng bắt họ sống ở nơi mồ mả, nơi tượng chưng cho vùng đất của sự chết. Vì chúng rất dữ tợn nên không ai dám qua lại lối ấy. Con đường vẫn còn đó nhưng giờ đây, nó là con đường hoang, vắng bóng người qua lại. Nó chỉ là một con đường âm u hẻo lánh. Dường như ai đi vào đường đó là đi đến sự chết. Tuy nhiên, có một người khách bộ hành lại đi vào con đường này. Nhờ sự hiện diện của Ngài mà con đường được khai thông. Bởi vì Ngài chính là Đức Giêsu, Đấng có quyền năng chiến thắng ma quỷ.

Sự hiện diện của Đức Giêsu đã mang lại sức sống cho con đường. Đức Giêsu đã diệt trừ lũ quỷ để con đường không còn là con đường chết. Giờ đây nó là con đường mở ra với sự sống. Đó là con đường để những người Gađara đến với biển hồ Galilê màu mỡ, trù phú. Hơn hết, không những con đường bộ hành vật chất được khai thông mà Đức Giêsu còn hồi sinh con đường tương giao cho con người. Qua con đường mới thông, người dân vùng Gađara sẽ có những con đường tương giao với những dân vùng khác. Họ sẽ có được những cuộc gặp gỡ, trao đổi, thông thương mới. Đặc biệt với hai người bị quỷ ám, họ được Đức Giêsu tháo khỏi xiềng xích của ma quỷ. Giờ đây, họ trở về với cuộc sống của những con người bình thường. Đó là cuộc sống của những sự tương giao, gặp gỡ với mọi người. Họ không còn bị giam hãm trong sự cô lập nơi mồ mả hẻo lánh, hoang dại. Đức Giêsu hiện diện ở đâu thì sự sống hồi sinh ở đó. Bởi vì Người là Thiên Chúa. Người có quyền năng trên sự chết mà ma quỷ đem đến hủy diệt con người. Thế nhưng, dân làng Gađara lại không nhận ra điều đó. Họ từ chối sự hiện diện của Người. Họ mời người rởi khỏi vùng đất của họ. Thật đáng tiếc cho họ vì, con đường cũng sẽ trở lại con đường chết nếu không có sự hiện diện của Đức Giêsu. Vì chính Người mới là đường duy nhất đưa tới sự sống đời đời. “Tôi là đường, là sự thật, và là sự sống” (Ga14,6).

Lạy Chúa Giêsu vì yêu thương Chúa đã khai mở con đường cứu độ chúng con. Đó là con đường khổ nạn và phục sinh. Xin cho chúng con luôn đón nhận Chúa với con đường thập giá mà Chúa đã đi để chúng con cũng được bước vào cõi đời đời với Chúa. Amen


Comments are closed.