Thứ Ba sau Chúa Nhật 13 Thường Niên – Ngày 04/07/2017

Lời Chúa: Mt 8, 23-27

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”

 


Suy niệm

ĐỨC TIN PHẢI LỚN BAO NHIÊU?

“Đức Giêsu nói, sao nhát thế hỡi những người kém lòng tin ! rồi người trỗi dậy ngăm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ .” (Mt 8, 26)

Tin mừng Thánh Matthêu hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu dẹp yên biển động, đồng thời Chúa cũng khiển trách các môn đệ vì kém lòng tin. Vậy đức tin phải lớn bao nhiêu mới đủ? Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã có lần ví đức tin lớn bằng “hạt cải” cũng có thể làm được nhiều sự thể lạ. Đối với những loài vật nhỏ bé như những chú kiến thì “hạt cải” đã là vật to lớn rồi, nhưng với con người thì hạt cải thật chẳng sánh vào đâu. Vậy phải chăng Đức tin của con người cần phải lớn hơn rất nhiều so với kích thước của hạt cải? Việc Chúa Giêsu khiển trách các môn đệ kém lòng tin có lẽ không phải là Chúa muốn nói về kích thước hay số lượng của đức tin cho bằng sự hiện diện của đức tin. Có đức tin, sẽ dẫn tới ơn cứu độ. Đức tin dù là rất nhỏ cũng có thể dẫn tới ơn cứa độ, nhưng nếu không có đức tin thì sẽ chẳng có gì.

Mỗi người kitô hữu không nên lo lắng mình có đủ đức tin hay không. Nếu ta cảm thấy thiếu đức tin thì hãy cầu nguyện. Các môn đệ đã cầu xin Chúa Giêsu cứu chữa vì quá sợ hãi. Thiên Chúa hiện diện với con người, hãy dùng những giây phút sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa để làm tăng trưởng đức tin của chúng ta. Đức tin cũng được thể hiện trong tình yêu mến và qua cách sống quan tâm chia sẻ với mọi người. Có những người tuy chưa biết hay không có cùng niềm tin vào Thiên Chúa như chúng ta, nhưng qua suy nghĩ và cách sống tốt của họ đã có sự hiện diện của đức tin. Giáo hội luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ không quên những người có đức tin.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban ơn đức tin cho chúng con. Tuy đức tin của chúng con chưa đủ lớn để hiểu hết về Chúa, nhưng bằng nhiều cách Chúa đang giúp đức tin của chúng con được tăng trưởng mỗi ngày. Xin giúp chúng con mở lòng mình ra đón nhận hồng ân đức tin của Chúa, và vững bước trên hành trình trần thế vì luôn có Chúa đồng hành. Amen.


Comments are closed.