Thứ Tư sau Chúa Nhật 13 mùa Thường Niên – Ngày 29/06/2016

Suy niệm

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng được.” (Mt 16, 18).

Thánh Phêrô được Chúa chọn từ trong đám dân chài lưới để đứng đầu Giáo Hội, dẫn dắt đoàn dân của Chúa tại trần gian này. Thánh Phaolô được Chúa gọi, khi ông đang trên đường Đamas bắt đạo, để trở thành tông đồ cho dân ngoại. Phêrô nghĩa là đá tảng. Trên đá này, Chúa sẽ xây dựng Giáo Hội của Chúa. Phaolô khi trở lại, đã dâng hiến trọn cuộc đời còn lại để rao giảng Tin mừng cho muôn dân. Qua sự đáp trả của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Chúa đã làm cho Giáo Hội vững chắc và lan rộng khắp cùng trái đất.

Cuộc sống của mỗi người là một ơn gọi : ơn gọi làm người và làm tông đồ của Chúa. Thiên Chúa có thể dùng chúng ta ngay cả với những bất toàn, hạn chế của mỗi người để thi thố quyền năng và tình yêu Chúa cho nhân loại. Điều cần, là chúng ta biết hết lòng đáp trả lời gọi mời của Chúa, và dám cộng tác với lòng nhiệt thành như mẫu gương hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ.

Lạy Chúa, qua đời sống nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng của thánh Phêrô và Phaolô, chúng con cảm tạ và chúc tụng những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi Giáo Hội và những điều lạ lùng Chúa đã thực hiện nơi cuộc đời chúng con. Xin Chúa các tông đồ giáo dân trong Giáo phận, trong ngày mừng lễ hai thánh Bổn Mạng, biết noi gương bắt chước các ngài, trở thành những tông đồ đầy mạnh mẽ, nhiệt tình và can đảm cho Tin Mừng. Amen.Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ

Tin mừng Matthêu thuật lại, các môn đệ sau khi theo Chúa một thời gian khá dài, có nhiều dư luận nói về Chúa Giêsu, người thì bảo là Êlia, người bảo là Giêrêmia hay là một ngôn sứ nào đó, còn các môn đồ nghĩ sao? Chúa Giêsu muốn biết tấm lòng và sự hiểu biết của các tông đồ đối với Chúa Giêsu như thế nào và đây là điều Ngài muốn biết. Ông Simon Phêrô vẫn nhanh nhảu, nóng nảy, bộc trực đã thưa với Chúa Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16)…..xem tiếp


Comments are closed.