Thứ Ba sau Chúa Nhật 13 mùa Thường Niên – Ngày 28/06/2016

Suy niệm

“Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ” (Mt 8, 26)

Hôm ấy, các môn đệ đang đi trên thuyền với Chúa thì gặp biển động mạnh làm cho các ông lo sợ con thuyền sẽ ngập chìm giữa biển khơi. Các Môn đệ đã thật sự hoảng sợ khi gặp giông tố, thế mà Chúa Giêsu lại đang ngủ. Cơn bão đến khiến cho các môn đệ không còn bám víu vào phương tiện vật chất là chiếc thuyền, cũng như các ông không còn tự phụ vào sức mạnh và khả năng chèo thuyền vượt biển của mình. Trái lại, các môn đệ đã chạy đến Chúa: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”. Chính nhờ lời cầu xin trong lúc không còn hy vọng, các môn đệ được chứng kiến phép lạ và uy quyền của Chúa Giêsu. Qua phép lạ này, Chúa Giêsu muốn các môn đệ hãy vững tin rằng: ra khơi với Chúa, các ông sẽ được bình an.

Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cũng gặp những “cơn giông tố” của thế gian. Những lúc ấy chúng ta cảm thấy hình như Thiên Chúa đã bỏ rơi chúng ta; hoặc Ngài đang ở đó nhưng Ngài đang ngủ. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: thử thách xảy ra là để chúng ta ý thức về thân phận yếu đuối và mỏng giòn của mình, để chúng ta đừng chỉ cậy dựa vào sức mình; nhưng hãy cậy dựa vào Thiên Chúa, thì phép lạ dẹp tan giông tố sẽ đến bên đời chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta cũng hãy như các môn đệ chạy đến cầu xin Chúa: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con” mỗi khi chúng ta gặp thử thách. Chúng ta sẽ cảm thấy Ngài yêu thương chúng ta biết là chừng nào.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa không bao giờ ngủ quên và cũng không làm ngơ trước những giông bão của cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết tin tưởng và cậy trông vào Chúa và xác tín rằng Chúa luôn đồng hành và trợ giúp chúng con. Amen.


Comments are closed.