Thứ Tư sau Chúa Nhật 11 mùa Thường Niên – Ngày 15/06/2016

Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. “Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. “Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.


Suy niệm

“Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi” (Mt 6, 4)

Bài tin mừng hôm nay nói về việc thực hành ba việc đạo đức tiêu biểu của người Do Thái là cầu nguyện, bố thí và chay tịnh. Đây là ba công việc nói lên mối tương quan của con người với Thiên Chúa và tha nhân. Việc thực hành này tự bản chất là tốt tuy nhiên nhiều người Do Thái khi làm những công việc này họ muốn để cho người khác thấy và được khen hơn là tâm tình đạo đức và ý hướng ngay lành. Chúa Giêsu phê phán thái độ này và gọi họ là những kẻ đạo đức giả. Đó là những kẻ thích khua chiêng đánh trống khi bố thí, đứng ở nơi ngã ba, ngã tư để cầu nguyện hay làm ra vẻ rầu rĩ, thiểu não khi ăn chay. Đối với các môn đệ, Chúa Giêsu mời gọi họ phải có lòng chân thành khi thực hiện những việc đó vì “Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi” (Mt 6, 4).

Chúng ta đang sống trong một xã hội thích hình thức bên ngoài. Điều đó ảnh hưởng phần nào đến cách sống và suy nghĩ của nhiều người Kitô hữu. Một số người khi làm những việc đạo đức cũng muốn cho người ta khác thấy để nhận được lời khen. Một số khác làm vì bổn phận chứ không có lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Bên cạnh đó, có người dùng những công việc này để thực hiện hay che đậy một ý hướng xấu. Chúng ta biết Chúa thấu suốt mọi sự: “Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa” (Tv 139, 2). Vì thế khi làm bất cứ việc đạo đức nào, chúng ta hãy đặt mình dưới con mắt Chúa để chúng ta ý thức về việc mình làm. Chúng ta làm vì lòng yêu mến Chúa và phần rỗi các linh hồn. Có như vậy, chúng ta mới sống xứng đáng là con cái Chúa.

Lạy Chúa, xin chúng con luôn cảm nhận tình yêu thương mà Chúa dành cho chúng con. Từ đó, chúng con biết sống thật lòng với Chúa và với anh em. Như vậy, chúng con mới làm chứng nhân cho Chúa trong thế giới hôm nay. Amen


Comments are closed.