Thứ Ba sau Chúa Nhật 11 mùa Thường Niên – Ngày 14/06/2016

Lời Chúa: Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.


Suy niệm

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44)

Đứng trước những hành vi bất công và bạo lực, con người thường dễ đáp trả lại bằng chính phương cách mà người ta đã đối xử với mình. Chính điều này cũng được ghi rõ trong luật Cựu Ước: “Phải xử với nó như nó đã xử với người ta: chỗ gãy đền chỗ gãy, mắt đền mắt, răng đền răng” (Lv 24,19b-20a). Bởi thế, lời dạy của Chúa Giêsu “hãy yêu kẻ thù” trở thành một thách đố thật lớn lao, dường như là điều không thể.

Chúng ta thường chỉ bỏ qua khi sự dữ người khác gây ra không ảnh hưởng đến ta. Nhưng nếu sự dữ đó đụng chạm trực tiếp đến ta, gây đau khổ cho ta thì làm sao có thể đáp lại bằng sự yêu thương? Có chăng chúng ta sẽ không trả đũa bằng một hành động tiêu cực khác mà thôi. Thế nhưng, khi nhìn lên Thập Giá Chúa Giêsu, chúng ta sẽ học được một tình yêu vượt trên mọi hận thù. Nơi Thập Giá, chúng ta cảm nghiệm Chúa đã yêu khi ta chẳng có gì đáng để được yêu. Ngài vẫn yêu ngay lúc ta là tội nhân, và mãi yêu ngay khi tình yêu đó bị chính ta phản bội. Tình yêu ấy không là một ý tưởng trừu tượng nhưng là một hành động thực sự. Chính Chúa đã tự nguyện mang lấy tội lỗi của chúng ta, tự nguyện chấp nhận cái chết đau thương để đền tội cho chúng ta. Có tình yêu nào cao cả hơn thế ? Vậy khi cảm nghiệm được tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa đã dành cho mình, chúng ta lại chẳng trao ban tình yêu ấy cho người khác?

Lạy Chúa, xin cho con biết rằng chỉ có ánh sáng mới đẩy lui bóng tối, chỉ có tình yêu mới xua tan hận thù và mỗi lần con tha thứ cho ai, con có thể nghe được tiếng Chúa nói dịu dàng: “Tội của con rất nhiều, nhưng con đã được tha, bằng chứng con đã yêu mến nhiều” (x. Lc 7, 47).


Comments are closed.