Thứ Năm sau Chúa Nhật 11 mùa Thường Niên – Ngày 16/06/2016

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. “Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.


Suy niệm

“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này : Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” (Mt 6,9).

Nhờ Đức Giêsu, chúng ta thưa với Thiên Chúa là “Lạy Cha chúng con”. Các môn đệ của Đức Giêsu là những người sống trong bầu không khí Do Thái giáo nên việc cầu nguyện chắc chắn không xa lạ gì với các ngài. Nhưng khi các môn đệ thấy Đức Giêsu cầu nguyện cách hết sức thân mật với Thiên Chúa, một sự thân mật mà các môn đệ không thể tìm thấy trong cầu nguyện của Do Thái giáo hay bất cứ một tôn giáo nào khác, các môn đệ đã xin Đức Giêsu dạy các ngài cách cầu nguyện. Do đó, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện rằng “Lạy Cha chúng con”.

Cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha, người Kitô hữu sống tương quan đặc biệt với Cha. Trong tương quan đó, người Kitô hữu không thưa chuyện với một Đấng xa vời nào đó nhưng là thưa chuyện với Cha. Qua cầu nguyện, người Kitô hữu lắng nghe lời mời gọi và cảm nhận tình yêu mà Cha dành cho mình. Để rồi trong đời sống, người Kitô hữu đáp lại lời Cha bằng nỗ lực trở nên hoàn thiện mỗi ngày : “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Đồng thời, người Kitô hữu đáp lại tình cha bằng sự tin tưởng tuyệt đối vào Cha trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, vì “Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?” (Mt 7,11).

Lạy Chúa, Chúa hằng mời gọi mỗi người chúng con đi vào trong tương quan với Chúa mỗi ngày một mật thiết hơn bằng tâm tình của những người con. Xin giúp chúng con biết đáp lại lời mời gọi tha thiết đó của Chúa để mỗi ngày chúng con biết chạy đến bên Chúa với trọn lòng tin tưởng phó thác, để chúng con được Chúa nâng đỡ và bổ sức. Xin Chúa hãy đưa chúng con vào trong mối tương quan thân tình với Chúa, để chúng con có thể mở lòng ra với tha nhân là những anh chị em cùng một Cha trên trời. Amen.


Comments are closed.