Thứ Tư sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Ngày 08/03/2017

Lời Chúa: Lc 11, 29-32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

 


Suy niệm

HOÁN CẢI – PHÉP LẠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG

“Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: ‘Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona’” (Lc 11, 29).

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta có kinh nghiệm ít là một lần tiếp xúc với một người ngoan cố, cãi bướng. Vì cố chấp trong suy nghĩ, người đó thường không nhận ra thiếu sót nơi bản thân nên dẫn đến cố chấp trong hành động. Thế nên họ luôn dùng lý lẽ để biện minh nhằm tránh né sự thật. Nói cách khác, trong mọi trường hợp họ luôn cho họ là đúng. Đó là vì họ không khiêm nhường để nhận ra những yếu đuối của bản thân mà thay đổi theo chiều hướng tích cực. Thái độ của họ rất giống với thái độ của những người Do Thái trong tin mừng hôm nay mà Chúa lên án là “dòng giống gian ác”. Bởi lẽ sau khi được nghe Chúa giảng, tận mắt thấy những phép lạ Chúa làm cho người mù, cho người chết sống lại, cho người bị quỷ ám … họ vẫn cứng lòng không tin vào Chúa là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Trái lại họ cắt nghĩa sai lạc về hành động của Chúa là “dựa vào thế quỷ mà trừ quỷ” (Lc 11, 15 ). Họ đòi Chúa thực hiện cho họ một dấu lạ như thời xuất hành hay như thời tiên tri Êlia. Tuy nhiên Chúa không chiều theo đòi hỏi của họ. Bởi vì những phép lạ Chúa làm không phải để thoả mãn tính hiếu kỳ của họ nhưng để cho thấy sứ mạng của Chúa và qua đó mời gọi họ hoán cải.

Con người ở thời đại nào cũng dễ nhạy cảm khi nghe nói về phép lạ. Thế nên khi biết ở đâu có phép lạ là họ đến. Họ tới đó có thể để thỏa mãn tính hiếu kỳ, để khám phá hay để xin một điều nào đó. Việc chúng ta sùng kính trước các phép lạ Chúa cho xảy ra là một điều tốt. Tuy nhiên chúng ta sẽ dễ rơi vào tình trạng mê tín nếu chúng ta chỉ xin hết điều này đến điều khác mà không hoán cải đời sống của mình. Thật vậy tất cả những phép lạ Chúa làm ở bất cứ thời đại nào cũng đều nói lên tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Qua đó Chúa mời gọi con người tin vào Chúa và hoán cải đời sống của mình. Con người ngày nay ít hoán cải, thậm chí không hoán cải vì tự ái, vì cái tôi của mình quá lớn. Họ gạt Thiên Chúa ra khỏi đời sống của họ. Chúng ta đang sống trong những ngày đầu mùa chay. Đây là thời gian thuận lợi để chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình mà xin ơn hoán cải. Xin ơn hoán cải để chúng ta biết tin tưởng vào Chúa, tin vào tình yêu tha thứ của Người. Xin ơn hoán cải để ta nhận ra những yếu đuối của bản thân mà biến đổi đời sống theo ý Chúa. Đó chính là phép lạ mà Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra những thiếu xót nơi bản thân để chúng con hoán cải nên giống Chúa mỗi ngày. Amen.



Comments are closed.