Thứ Ba sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Ngày 07/03/2017

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

” ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen’.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

 


Suy niệm

XIN ƠN THA THỨ

“Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6, 12).

Chúng ta có hay tha thứ cho người khác không ? Mỗi người chúng ta sẽ tự trả lời cho câu hỏi này. Có một điều chúng ta có thể khẳng định đó là Thiên Chúa vẫn luôn tha thứ cho ta miễn là ta biết hối cải. Qủa thật, Thiên Chúa là người Cha hằng yêu thương và tha thứ cho con cái mình, đồng thời Người cũng muốn con cái mình biết yêu thương và tha thứ cho nhau. Đây là nội dung lời cầu xin trong phần sau của kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ. “Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6, 12). Xin tha nợ có nghĩa là xin Chúa tha thứ những tội lỗi mà nhân loại chúng ta đã xúc phạm đến Người. Tự sức mình, chúng ta không thể tự đền trả những tội lỗi ấy, chúng ta cần được Thiên Chúa tha thứ và cứu vớt nhờ giá máu của Chúa Con trên thập gía. Hơn nữa, vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa (St 1, 26) nên chúng ta cũng phải nên giống như Chúa, biết thương yêu và tha thứ cho anh em vô giới hạn (Mt 18, 22). Chúng ta “phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong Đức Kitô”(Ep 4, 32). Khi chúng ta đã tha thứ cho anh em về một lỗi phạm nào đó thì không có nghĩa là ta có quyền đòi buộc Chúa phải tha thứ cho mình. Dù chúng ta đã biết thương yêu và tha thứ cho anh em thì chúng ta vẫn phải luôn cầu xin được Chúa tha thứ.

Có người nói người Kitô hữu chúng ta vừa hay quên lại vừa hay nhớ. Chúng ta quên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta nhưng chúng ta lại hay nhớ những lỗi lầm người khác và khó tha thứ cho họ. Qủa thật, tha thứ là điều không dễ trong cuộc sống hằng ngày. Bởi tha thứ luôn đòi hỏi sự hy sinh và hạ mình. Người Kitô hữu chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác nếu nhận ra mình luôn được Chúa tha thứ. Nếu chúng ta đủ khiêm tốn để nhận ra mình cũng là kẻ yếu đuối, nhiều lầm lỗi thì chúng ta mới dễ dàng cảm thông và tha thứ cho người khác. Khi chúng ta càng yêu thương và tha thứ cho tha nhân thì chúng ta càng dễ nhận ra được lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa. Đồng thời, khi chúng ta đã cảm nhận được Chúa đã tha thứ cho ta thì ta lại càng dễ tha thứ cho người khác hơn. Là tội nhân thì ai cũng muốn mình được thứ tha. Khi chúng ta rộng lòng tha thứ cho người khác thì càng làm cho ta nên giống Chúa và được Người yêu thương nhiều hơn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được Chúa là người Cha đầy lòng nhẫn nại, xót thương và luôn tha thứ mọi lầm lỗi cho chúng con, để từ đó chúng con cũng biết bắt chước Chúa hết lòng cảm thông, thương xót và tha thứ cho anh em khi họ lỗi phạm đến con. Amen.Comments are closed.