Thứ Tư sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Lc 11, 29-32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

 


Suy niệm

 Người Do Thái xin Chúa Giêsu làm một dấu lạ để tin Người. Đây là một điều thật nghịch lý, vì họ đã chứng kiến biết bao dấu lạ cả thể Người làm và chính Người cũng đã là một dấu lạ cho toàn dân. Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng trong uy quyền, thuyên chữa bệnh tật, xua trừ ma quỷ, phục sinh kẻ chết… Giôna đã không làm một dấu lạ nào, vậy mà dân thành Ninivê hết thảy đã ăn năn sám hối sau khi nghe lời Giôna giảng. Còn người Do Thái, sau khi chứng kiến bao dấu lạ Chúa Giêsu thực hiện, vẫn cứng lòng không chịu sám hối và tin vào Người.

 Dân chúng thời Chúa Giêsu xem ra không lĩnh hội được ý nghĩa của biến cố Ninivê nên vẫn tiếp tục theo lối sống cũ không phù hợp với Tin Mừng. Ngày nay cũng thế, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục thực hiện những dấu lạ trong lịch sử thế giới, trong đời sống của mỗi người. Chúng ta phải có đôi mắt sáng để thấy được ý nghĩa dấu lạ của Chúa, có đôi tai tốt để lắng nghe và sẵn sàng hoán cải đời mình theo những đòi hỏi của Tin Mừng và Nước Trời: “Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng” (Tv 94,8).

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn hoán cải, biết dứt khoát với những ngăn trở việc lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy. Xin cho con nhận ra thập giá của Chúa là dấu lạ cả thể của tình yêu Chúa dành cho con và cho phần rỗi đời đời của toàn thể nhân loại. Amen. 


Comments are closed.