Thứ Năm sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Mt 7, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người! “Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Ðấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy”.

 


Suy niệm

Chúa Giêsu đưa ra sự so sánh giữa người cha trần thế và Thiên Chúa: “Nếu một người cha trần gian mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, thì huống chi là Thiên Chúa” (Mt 7,11). Thiên Chúa, người Cha nhân hiền, luôn luôn thấu hiểu và đáp ứng những nhu cầu chính đáng, thiết thực của con người. Bên cạnh đó, Chúa cũng muốn con người phải biết kiên tâm và tin tưởng cầu nguyện, để nhân loại ngày càng ý thức sâu xa hơn về thân phận yếu hèn của mình, nhờ đó ngày càng đặt niềm tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa hơn.

 “Hãy xin thì sẽ được”. Lời khẳng định này của Chúa Giêsu chính là lời khích lệ tuyệt vời để chúng ta luôn biết tin tưởng khi cầu nguyện với Thiên Chúa, vì Ngài là Cha chúng ta. Tuy nhiên, trong thực tế, không ít lần chúng ta đã cầu xin nhưng không được Chúa nhậm lời. Đó là một thử thách cho lòng tin của chúng ta. Qua đó, mỗi người chúng ta cần xem lại tâm tình của mình với Chúa như thế nào khi cầu nguyện để được nhậm lời.

Lạy Chúa, xin thương giúp chúng con nhận ra sự nghèo nàn trong đời sống và tâm tình cầu nguyện của mình, để chúng con biết chạy đến với Chúa, lắng nghe, thực thi ý Chúa và phó thác tất cả cho tình yêu quan phòng của Chúa. Amen.  


Comments are closed.