Thứ Ba sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. “Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

 


Suy niệm

 Cầu nguyện là nhu cầu tâm linh của con người, nhưng phải cầu nguyện thế nào cho đúng? Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta tìm ra được một phương pháp cầu nguyện đúng đắn, qua cách thức Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài cầu nguyện như sau: Trước tiên, cầu nguyện là hướng lên Thiên Chúa, với tâm tình con thảo; sau đó, dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng, cảm tạ, thống hối và xin những ơn phần hồn phần xác cho bản thân và tha nhân.

 Qua cách thức này, chúng ta nhận thấy rằng: cầu nguyện không phải cứ nói nhiều là sẽ được Thiên Chúa nhận lời, cũng không phải là những việc hời hợt bên ngoài chiếu lệ. Khi cầu nguyện chúng ta phải hướng tất cả tâm hồn và thân xác lên Thiên Chúa với một thái độ khiêm nhường, phó thác như trẻ thơ đặt hết tin tưởng nơi cha của mình, nhờ đó lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Thiên Chúa là Cha chấp nhận.

Lạy Chúa, cầu nguyện là điều không thể thiếu trong đời sống của người Kitô hữu, nhưng chúng con mang thân phận yếu hèn tội lỗi, không biết phải cầu nguyện thế nào cho đúng thánh ý Chúa. Xin cho chúng con, mỗi khi cầu nguyện, luôn biết cầu xin và tuân theo sự soi sáng, hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa, ngõ hầu làm cho Danh Chúa được cả sáng. Amen. 


Comments are closed.