Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên – Ngày 25/11/2022

Lời Chúa: Lc 21, 29-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: “Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.

 


Suy niệm

TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA ĐANG ĐẾN

“Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng Nước Thiên Chúa đã gần đến”
(Lc 21, 31b).

Người ta hay nói: Có nguyên nhân mới phát sinh hậu quả. Đây cũng là nguyên lý căn bản trong suy nghĩ của con người chúng ta. Trong thế giới vật chất này, chẳng có gì là ngẫu nhiên, có lửa thì ắt sẽ có khói, các vật rắn chạm vào nhau phát ra tiếng động.

Lời Chúa trong Tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cũng nhắc đến nguyên lý này: “Các con hãy xem cây vả cũng như các cây khác, khi cây đâm chồi, các con biết rằng mùa hè đã đến gần” (Lc 21, 29b). Quả vậy, cây vả là giống cây rất quen thuộc đối với dân chúng vùng Palestine lúc bấy giờ. Khi cây vả rụng hết lá vào mùa đông là lúc chồi non và lá non sẽ xuất hiện báo hiệu mùa hè. Trong mùa này, người dân Palestine có thể hái trái chín để dùng làm thức ăn. Cho nên, bất cứ người dân nào thuộc vùng Palestine biết quan sát các hiện tượng lá dụng và đâm chồi của cây vả, thì họ cũng có khả năng đoán biết mùa hè sẽ đến sớm hay đến trễ. Cũng vậy, Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài phải học cách đọc các dấu chỉ thời đại mà nhận biết Triều đại Nước Thiên Chúa đang đến.

Với sự kiện Chúa Giêsu đến trần gian là để khởi đầu cho công cuộc cứu chuộc nhân loại. Qua lời giảng dạy của Chúa và qua các dấu chỉ nhằm báo hiệu cho ngày hoàn tất trong vinh quang – ngày Triều Đại Nước Thiên Chúa đến. Điều quan trọng là chúng ta có biết quan sát để rồi nhận ra lời dạy của Chúa hay không? Chúng ta thường dễ nhận thấy Kinh Thánh là Lời Chúa, là giáo huấn của Chúa, mà ít khi nhận ra các dấu chỉ thời đại cũng là Lời Chúa, là thánh ý Chúa. Nói cách khác, chúng ta ít nghe được tiếng Chúa nói với chúng ta qua các tạo vật, qua niềm vui nỗi buồn, ngay cả qua những lỗi lầm của chúng ta nữa.

Trong cuộc sống này, có nhiều ngườiít khi đặt vần đề: Tại sao tôi sống? Sống để làm gì? Chết rồi đi đâu? Còn với người kitô hữu, hầu hết chúng ta đã biết rõ ý nghĩa và cùng đích của cuộc đời. Vậy chúng ta cần phải làm gì để nhận ra tiếng Chúa nhất là tiếng Chúa qua các biến cố? Chúng ta cần phải có thái độ lắng nghe với lòng yêu mến và tín thác, luôn tin rằng tất cả các biến cố lớn nhỏ xảy ra trong thời đại, chính là sứ điệp Chúa gửi đến cho mỗi chúng ta. Như Chúa đã nói: “Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng Nước Thiên Chúa đã gần đến” (Lc21, 31b).

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quan sát các sự kiện trong đời sống, nhất là biết nhận ra các dấu chỉ thời đại mà Chúa cho xảy đến. Để từ đó, chúng con nhận ra tiếng Chúa, nhận ra Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Đồng thời xin cho chúng con biết hoán cải, biết làm cho đời mình trổ sinh hoa trái thiêng liêng là các việc lành phúc đức, ngõ hầu trong ngày Chúa trở lại, chúng con được vào hưởng hạnh phúc triều đại vinh hiển của Chúa muôn đời. Amen


Comments are closed.