Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên – Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ – Ngày 12/11/2021

Lời Chúa: Lc 17,26-37

Và cũng như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người. “Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người.

Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó. Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại”.

Các môn đệ thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy?” Người phán bảo các ông: “Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó”..

 


Suy niệm

NGÀY CỦA CON NGƯỜI

“Cũng như sự kiện đã xảy ra thời Nôe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy”

Trong những ngày cuối Năm Phụng Vụ, Giáo Hội cho đọc những bài Tin Mừng liên quan đến ngày của Con Người – Ngày mà Chúa Giêsu quang lâm; đồng thời kêu gọi mọi người tỉnh thức và sẵn sàng. Bài Tin Mừng hôm nay đặc biệt nhấn mạnh đến tính bất ngờ và sự phân định dứt khoát trong ngày của Con Người.

Tính bất ngờ của ngày Con Người đến

Chúa Giêsu không mạc khải về thời giờ cụ thể của ngày này, Người chỉ nói sẽ có ngày tận thế và ngày ấy đến một cách rất bất ngờ. Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hai sự kiện trong thời Cựu ước, đó là Lụt Đại Hồng Thủy thời ông Nôe và mưa lửa thiêu hủy thành Sôđôma thời ông Lót để mời gọi mọi người phải có thái độ tỉnh thức và sẵn sàng cho ngày ấy. Ngày tận thế sẽ đến bất ngờ và cái chết cũng đến với mỗi người chúng ta bất ngờ như vậy. Vì thế, chúng ta cần luôn tỉnh thức cầu nguyện và chuẩn bị sẵn sàng hành trang thiêng liêng, để khi Chúa đến, Người sẽ gặp thấy chúng ta như là những người đầy tớ trung thành, khôn ngoan, và ân thưởng cho chúng ta hạnh phúc Nước Trời.

Một sự phân định dứt khoát trong ngày của Con Người

Trong ngày của Con Người, cũng là lúc chương trình của Thiên Chúa được hoàn tất, là ngày mà từng người đối mặt với vấn đề thiết yếu nhất của mình: được cứu độ hay không được cứu độ: “Ai sẽ được đem đi và ai bị bỏ lại”? Lúc này, những người cùng trong một hoàn cảnh, nhưng lại có thể được đối xử cách đối nghịch nhau, tùy theo việc họ tỉnh thức và sẵn sàng như thế nào để đón chào Chúa đến. Trong ngày ấy kẻ lành được ân thưởng còn kẻ dữ bị tiêu diệt. Chính vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi sống tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa quang lâm ngay trong cuộc sống hiện tại, nơi các công việc hàng ngày. Thực ra, cưới vợ, lấy chồng, làm ăn, trồng trọt, xây cất, v.v… không phải là điều xấu. Thế nhưng chỉ mải mê lo toan những điều đó mà quên đi mục đích tối hậu là “tìm kiếm Nước Thiên Chúa” thì lời cảnh báo thời ông Nôê vẫn còn hiện thực trong thời của chúng ta.

Xin Chúa giúp chúng ta biết tỉnh thức và sẵn sàng trước những dấu chỉ của thời đại, nhận ra Chúa hiện diện trong mọi biến cố của cuộc sống và nơi tha nhân; luôn biết giao hòa với Chúa và anh em, để trong ngày chung thẩm, chúng ta được Chúa ân thưởng hạnh phúc muôn đời.


Comments are closed.