Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên – Ngày 13/11/2021

Lời Chúa: Lc 18, 1 - 8

1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.’”

6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?

8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”

 


Suy niệm

TÍN THÁC

Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? (Lc 18, 8).

Dụ ngôn mà chúng ta quen gọi là Quan tòa bất chính nằm trong văn cảnh Chúa Giêsu cùng các môn đệ đang trên đường tiến về Giêrusalem, nhân dịp nói chuyện về sự kiện cánh chung và những thử thách mà các môn đệ sắp gặp phải, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ hãy kiên trì trong khi cầu nguyện: “cầu nguyện luôn, không được nản chí”. Nói cách khác, Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài hãy tín thác vào Thiên Chúa Cha, vì tín thác chính là hành vi con người còn tin cậy nơi Thiên Chúa, muốn phó thác cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa.

Khi gian truân, người ta chạy đến với Thiên Chúa để cầu xin sự trợ giúp của Ngài, nhưng liệu có mấy người kiên trì, giữ vững niềm tin rằng Thiên Chúa nhất định sẽ ban cho mình những ơn mình cầu xin, hay chỉ là tâm tình được chăng hay chớ: “cứ cầu xin đi, biết đâu sẽ được Thiên Chúa nhậm lời?”.

Khi chúng ta cầu xin mãi mà không được Thiên Chúa nhận lời, chúng ta phải xem lại điều mà chúng ta cầu xin. Chắc gì những điều mà chúng ta xin đã đẹp lòng Thiên Chúa và đem lại ơn ích cho phần rỗi của chúng ta? Hay điều mà chúng ta xin quá nhỏ bé, nên Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những ơn ích khác lớn hơn mà chúng ta không ngờ tới?

Nếu điều chúng ta xin là những điều đẹp ý Chúa, chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta khi chúng ta kiên trì tín thác vào Thiên Chúa. Viên quan tòa được cho là bất chính còn chịu thua trước thái độ kiên trì của bà góa, lẽ nào Thiên Chúa nhân lành lại làm ngơ trước sự thiếu thốn, khốn cùng của chúng ta là con cái của Người?

Thiên Chúa luôn dành những điều tốt nhất cho chúng ta là con cái của Người, nhưng liệu chúng ta có đủ tín thác để có thể chờ đợi đến “khi Con Người ngự đến” và Người sẽ còn được thấy lòng tin nơi mỗi chúng ta không?

Đức Giêsu dạy chúng ta: “anh em hãy xin thì sẽ được” (Lc 11, 10) và Người cũng dạy chúng ta hãy tín thác vào Chúa cách tuyệt đối: “Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”(Lc 18, 8). Tin tưởng vào Lời Chúa, chúng ta cùng cầu xin cho được ơn biết tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, kiên trì cầu nguyện lúc gặp cảnh gian truân.


Comments are closed.