Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – Ngày 15/07/2022

Lời Chúa: Mt 12,1-8

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat”. Người nói với các ông rằng: “Các ông không đọc thấy Đavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Đavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Đấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, ‘Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ’, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat”.

 


Suy niệm

LỀ LUẬT PHỤC VỤ CON NGƯỜI

“Con Người cũng là chủ ngày Sabbat” (Mt 12,8).

Một trong những lý do thu hút nhiều người đến các nước phát triển chính là cuộc sống an toàn, một cuộc sống được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật sáng suốt. Đó là hệ thống pháp luật được hình thành nhằm mục đích phục vụ và bảo vệ mọi người khỏi mọi hiểm nguy. Thế nên, việc tuân giữ lề luật cách máy móc mà quên đi phẩm giá cao quý của con người sẽ trở nên mâu thuẫn. Điều này chúng ta có thế thấy nơi các người biệt phái trong Tin Mừng hôm nay.

Dẫu biết rằng tuân giữ lề luật là việc ưu tiên trên hết của người Do Thái, nhưng việc người biệt phái chỉ trích việc vi phạm lề luật ngày Sabat của các môn đệ Chúa Giêsu là một hành động không tốt. Thay vì mục đích của luật ngày Sabat nhằm con người được nghỉ ngơi và tôn vinh Thiên Chúa, thì họ đã dùng luật này như một “vũ khí” để tấn công Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Đây quả là một hình thức quá nệ luật. Vì thế, Chúa Giêsu muốn thay đổi não trạng tuân giữ lề luật của họ. Chúa muốn họ hãy tuân giữ luật Chúa bằng một tinh thần mới, tinh thần của tình yêu. Do đó, Chúa đã không ngần ngại chữa lành cho nhiều bệnh nhân đang đau khổ, xua trừ ma quỉ ra khỏi nhiều người cho dù ngày ấy là ngày Sabbat. Qua đó, Chúa Giêsu muốn cho họ thấy Người không đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ, nhưng là để kiện toàn (x. Mt 5,17). Người kiện toàn lề luật để họ hiểu rằng “Lề Luật làm ra vì con người chứ không phải con người cho Lề Luật” (Mc 2,27)

Chúa Giêsu vẫn mời gọi chúng ta hãy tuân giữ các Điều Răn của Chúa, vì điều này chứng minh lòng kính yêu Thiên Chúa và mang lại lợi ích cho chúng ta trong cuộc sống. Trang Tin Mừng hôm nay chính là lời nhắc nhở cho những người lập pháp và cho những ai thi hành luật, hãy sống căn tính tinh thần cốt lõi của luật là tình yêu thương nhân ái đối với anh em đồng loại. Mỗi người hãy đối xử với nhau bằng tình yêu thương, thông cảm và tha thứ cho nhau trước khi cần đến lề luật. Vì chưng, lề luật chỉ là công cụ của con người chứ không làm nên giá trị con người.

Lạy Chúa, xin thêm ơn đức tin cho chúng con. Xin giúp mỗi người chúng con luôn biết sống chu toàn lề luật trong tình yêu mà Chúa dạy hôm nay và quyết tâm thực hành với lòng mến yêu chân thành. Amen.


Comments are closed.