Thứ Sáu tuần XIX Thường Niên – Ngày 18/8/2023

Lời Chúa: Mt 19,3-12

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng : “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không ?” Người đáp : “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng : Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán : Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác ? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại : “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ ?” Người đáp : “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các môn đệ thưa Người rằng : “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ”. Người đáp : “Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.

 


Suy niệm

SỐNG CHỨNG NHÂN TRONG BẬC SỐNG CỦA MÌNH

“Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly.” (Mt 19,6)

Bạo lực, ngoại tình, ngược đãi, sự lệch lạc của người phối ngẫu, … trong hôn nhân dẫn đến nhiều cặp vợ chồng muốn chia tay để tìm hạnh phúc khác. Nhiều người cũng đã đặt vấn đề này với Giáo Hội hầu muốn Giáo Hội cho phép họ ly dị để ‘giải thoát’ hoặc tìm hạnh phúc khác. Câu trả lời của Giáo Hội là gì ? Thật sự, câu trả lời của Giáo Hội vẫn trên nền tảng là câu trả lời của Chúa Giêsu trong trang Tin Mừng hôm nay.

“Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly” (Mt 19,6). Chúa Giêsu đã trưng dẫn sách Sáng Thế (x.St 1,26-28; 2,18-24) để diễn tả việc hôn nhân là một thực tại tốt đẹp, được thiết định bởi chính Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng người nam và người nữ, chứ không phải bởi con người. Vì lẽ đó, con người không có quyền huỷ bỏ hôn nhân. Còn những người biệt phái muốn nại vào đơn ly dị có từ thời ông Môsê để được ly dị, huỷ bỏ giao ước hôn nhân. Chúa Giêsu cho thấy điều họ trưng dẫn ra để giải thích không đúng. Chúa Giêsu cho biết chính bởi lòng chai dạ đá của họ, nên ông Môsê cho phép ly dị như một sự miễn chuẩn. Lời của Môsê không được kể là một thiết lập luật định. Chúa Giêsu mời gọi họ trở về với ý định ban đầu của Thiên Chúa. Hơn thế, Chúa Giêsu còn cho thấy, dù bậc sống ơn gọi nào cũng là ơn ban từ Thiên Chúa chứ không thuần tuý đến từ ý muốn con người.

Nhìn vào thực tế cuộc sống, áp lực từ một xã hội chạy theo sự thưởng thụ, từ một thế giới ngày càng bị tục hoá, nhiều Kitô hữu đang bị lung lay chao đảo. Họ đang dần dần rơi vào những cạm bẫy của thế gian. Giải pháp nào giúp họ vượt qua những cạm bẫy này ? Chúa Giêsu cho một hướng dẫn tuyệt vời: trở về với ý định ban đầu của Thiên Chúa. Chỉ như thế, các Kitô hữu mới hiểu được ý nghĩa, giá trị của bậc sống mình. Đồng thời, chính họ sẽ nỗ lực sống trọn vẹn cho bậc sống đó. Đây là một lời mời gọi thiết tha của Chúa Giêsu. Lời mời giúp con người dám dừng lại và can đảm quay về để tiến gần sát bên Chúa, gắn bó sâu xa với Ngài. Lời mời gọi như thế đòi hỏi sự tự do, những cố gắng và hy sinh. Đó được xem là bí quyết để Kitô hữu sống trọn vẹn cho bậc sống của mình giữa thế gian nhiều cạm bẫy.

Lạy Chúa, chúng con xác tín : bất cứ ơn gọi nào cũng là hồng ân Chúa ban. Giữa thế gian nhiều cạm bẫy, chúng con lại mang xác thân yếu hèn. Vì thế, xin Chúa không những cho chúng con được hiểu biết và yêu mến những gì Chúa mời gọi trong bậc sống của mình, mà còn thêm sức mạnh đến từ Thập Giá Chúa, hầu chúng con dám sống chứng nhân cho Chúa giữa trần thế hôm nay. Amen.


Comments are closed.