Thứ Sáu tuần XIV Thường Niên – Ngày 14/7/2023

Lời Chúa: Mt 10,16-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến”.

 


Suy niệm

CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI LOAN BÁO TIN MỪNG

“Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét,
nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ” (Mt 10,22).

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong chương 10 của Tin Mừng theo thánh Mátthêu nói về sứ mạng truyền giáo. Liền trước đó, trong chương 9, sau khi bước vào đời sống sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã đến với dân chúng để loan báo Tin Mừng cứu độ; và chương 10 tựa như dấu gạch nối tiếp chương 9 – Chúa Giêsu chọn các môn đệ để các ông được cộng tác và chia sẻ sứ vụ của Người. Thêm nữa, trước khi sai các môn đệ ra đi, Chúa Giêsu còn báo trước cho các ông biết về cuộc sống của người tông đồ khi đi loan báo Tin Mừng cứu độ: như chiên vào đi vào giữa bầy sói, bị bắt bớ, đánh đập và thù ghét.

Quả thực, cuộc đời các tông đồ đã nên ứng nghiệm như lời Chúa Giêsu báo trước. Những trình thuật trong sách Công vụ Tông đồ mô tả rõ ràng: các tông đồ bị bắt và bị điệu tra trước Thượng Hội đồng (x. Cv 5,17-33); hay như cái chết của thánh Giacôbê, của phó tế Stêphanô; hoặc như câu chuyện về thánh Phaolô. Tựu trung, tất cả cho thấy các tông đồ đều chung chia một số phận như lời Chúa Giêsu đã tiên báo, nhất là như cuộc đời của Chúa Giêsu –bị người ta thù ghét, bị kết án bất công và bị giết.

Trong thời đại hôm nay, không phải là không có những tín hữu Kitô vẫn đang bị bách hại vì dám sống, làm chứng cho niềm tin của mình. Có những nhà truyền giáo bị giết. Có những linh mục bị bắt và ám sát. Có những tín hữu phải chết khi đang ca tụng Chúa tại Thánh Đường vào ngày Chúa Nhật. Có những người phụ nữ bị đánh đập, bị cấm đoán trong chính gia đình của mình vì thực hành niềm tin Kitô giáo. Cuộc sống của người loan báo mà Chúa Giêsu đã tiên báo theo mức độ và trong bối cảnh nào đó, vẫn hoàn toàn đúng theo sát nghĩa mặt chữ. Giữa thế giới xen lẫn ánh sáng và bóng tối, xấu và tốt, thiện và ác, cuộc sống của các tín hữu sẽ còn gặp nhiều thử thách khi chọn theo những giá trị của Tin Mừng. Tuy thế, chúng ta đừng quên rằng: một đàng, chính Chúa Giêsu đã đi đến bước cuối cùng con đường khổ giá. Người đã chia sẻ trọn vẹn với sự đau khổ mà mỗi người phải chịu khi loan báo và sống cho Tin Mừng. Đàng khác, trong hành trình này, mỗi người chúng ta sẽ bao giờ cô đơn vì có Chúa Giêsu luôn đồng hành và hiện diện bên ta. Với lòng tín thác và cậy nhờ vào sức mạnh của Chúa, chắc chắc mỗi người sẽ vượt qua khó khăn thử thách mà kiên trì làm chứng và loan báo cho Tin Mừng cứu độ.

Lạy Chúa Giêsu, xin đồng hành với chúng con và ban sức mạnh cho chúng con, để chúng con có thể vượt qua những gian nan thử thách mà kiên trì sống và loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa. Amen.


Comments are closed.