Thứ Bảy tuần XIV Thường Niên – Ngày 15/7/2023

Lời Chúa: Mt 10,24-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.

 


Suy niệm

CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH

“Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời,
thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời.” (Mc 10,33)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta lắng nghe lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “môn đệ không hơn thầy được”. Điều này có nghĩa gì? Những ai chọn đi theo Chúa Giêsu thì không thể không chịu cùng một số phận như Người – tức là không thể không bị khai trừ, bị bắt bớ, đòn roi và cuối cùng là bị giết chết. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng đừng sợ hãi, vì lời Chúa quả quyết: “Người ta chỉ có thể giết được thân xác của các con, nhưng không thể làm gì được linh hồn của chúng con”.

Đồng hành với Chúa: Nếu họ đã gọi Người là Thầy, thì họ là môn đệ của Người. Điều này ám chỉ rằng khi chúng ta theo Chúa, chúng ta không chỉ là những người tín hữu mà còn là những người được tham dự vào mối quan hệ mật thiết với Chúa và được Người đồng hành ngay bên. Chúa Giêsu không chỉ là Thầy mà còn là người đi trước chúng ta trên con đường truyền giáo.

Sẵn lòng chấp nhận khó khăn: Chúa Giêsu cho các môn đệ biết rằng họ sẽ gặp phải khó khăn, chịu bắt bớ, bị xét xử, chế giễu, truy đuổi khi truyền rao Tin Mừng. Nhưng họ không được sợ hãi, trái lại phải tin tưởng vào sự trợ giúp và bảo vệ của Chúa.

Giá trị của mỗi người: Thiên Chúa quan phòng trong mọi sự. Người luôn quan tâm và chú ý đến mỗi người. Con chim sẻ dù nhỏ bé nhưng Thiên Chúa vẫn để ý tới và thậm chí những sợi tóc trên đầu chúng ta Ngài cũng đếm cả. Điều này thể hiện sự quan tâm và tình yêu vô điều kiện của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta luôn có giá trị quan trọng trong mắt Người.

Sống trong sự quan phòng của Chúa: Chúa Giêsu khích lệ các môn đệ rằng không có gì bị che giấu mà không được tiết lộ và không có gì giấu kín mà không được biết đến. Chúa biết và quan tâm đến mọi sự lo lắng cũng như những sóng gió trong cuộc đời mà chúng ta phải đối mặt. Chúng ta có thể yên tâm rằng Chúa sẽ chăm sóc và lo lắng cho chúng ta.

Chắc hẳn, sứ mạng truyền giáo chưa bao giờ là việc dễ dàng. Mỗi Kitô hữu chúng ta luôn phải đối diện với những khó khăn và sự chống đối từ thế gian. Song Chúa Giêsu muốn chúng ta biết rằng Người không bỏ rơi chúng ta; và chúng ta không bao giờ đơn độc trên hành trình ấy. Chúa Giêsu sẽ luôn đồng hành cùng chúng ta, ban sức mạnh và bảo vệ chúng ta trên con đường loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa, giữa một thế giới có biết bao điều đang níu kéo chúng con xa Chúa, xin Chúa thương ban thêm sức mạnh để chúng con cam đảm tuyên xưng đức tin của mình cách mạnh mẽ trong cuộc sống hằng ngày. Amen.


Comments are closed.