Thứ Năm tuần XIV Thường Niên – Ngày 13/7/2023

Lời Chúa: Mt 10, 7-15

Dọc đường hãy rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

 


Suy niệm

CHO CÁCH NHƯNG KHÔNG

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8b).

Trích đoạn Tin mừng hôm nay họa lại chân dung một người tông đồ của Chúa Giêsu trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, mang sứ điệp Nước Trời, chữa lành người đau yếu, sống khó nghèo và đem bình an đến cho mọi người. Khi sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu rằng: họ được sai đi là để thực hiện cùng một công việc như Chúa Giêsu đã làm, nhất là họ phải noi theo gương sống của Người – cho đi vô điều kiện vì tình yêu tha nhân, “anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8b). Những gì các môn đệ đã nhận lãnh từ Thầy Giêsu, giờ đây họ phải chuyển cho người khác mà không mong đợi sự đền đáp nào. Bởi lẽ, động lực thúc đẩy các ông ra đi không gì hơn là tình yêu và lòng thương xót của Thầy Giêsu với những phận người bơ vơ không ai chăm sóc.

Không chỉ thế, khi sai các ông ra đi, Chúa Giêsu còn nhắc rõ về tinh thần của những người được sai đi: “Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng” (Mt 10,9); “đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy” (Mt 10,10). Hành trang Chúa cho mang theo chỉ là hai bàn tay trắng, cùng với lòng tin tưởng. Điều Chúa muốn nơi các môn đệ, những người được sai đi là một lối sống khó nghèo. Chính trong tinh thần đó, các ông sẽ khám phá ra đâu là sự giàu có đích thực, đâu là ý nghĩa đích thực của tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, rằng chúng ta đã được Chúa yêu thương một cách nhưng không thì cũng phải cho một cách nhưng không.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ân huệ tuyệt vời là được nhận biết và yêu mến Chúa. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con luôn có được tinh thần thanh thoát với của cải vật chất, nhờ đó chúng con biết sống tín thác vào Chúa hơn và quảng đại với anh chị em xung quanh của mình hơn. Amen.


Comments are closed.