Thứ Sáu Tuần IX Mùa Thường Niên – Ngày 04-06-2021

Lời Chúa: Mc 12,35-37

Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít? Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được?” Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.

 


Suy niệm

HIỂU BIẾT ĐẤNG KITÔ

“Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được?” (Mc 12,37).

Biết một người thì rất dễ nhưng để hiểu người ấy lại không dễ chút nào. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu gợi lên một vấn đề mà hầu như người Do Thái nào cũng biết là Đấng Kitô. Tuy nhiên, người Do Thái vẫn không cách nào hiểu rõ căn tính của Đấng Kitô.

Chúa Giêsu đã dùng Thánh Vịnh 110 để gợi lên vấn đề: các Kinh sư cho rằng Đức Kitô là con vua Đavit, nhưng chính vua Đavit lại gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng. Dung hợp cả hai vấn đề trên là điều khó khăn đối với người Do Thái (x. Ga 7,40-43). Người Do Thái đều biết rằng Đấng Kitô sẽ xuất thân từ dõng dõi Đavit theo như lời Thiên Chúa đã hứa (2Sm 7,12). Như thế, người Do Thái tin tưởng là họ đã biết rõ ràng về Đấng Kitô. Trong khi đó, vua Đavit lại nói về Đấng Kitô là “Chúa Thượng” của ông dù ông là một vị vua thực sự. Thật ra, cả hai vấn đề trên đều thích hợp trên con người Đức Giêsu. Theo huyết thống, Người thuộc dòng dõi Đavit (x. Mt 1,1-16). Nhưng đồng thời, Chúa Giêsu còn là Ngôi Lời Thiên Chúa đã xuống thế nhập thể làm người, do vậy mà vua Đavit phải gọi Chúa Giêsu là Chúa. Cả hai không mâu thuẫn nhưng bổ túc để làm rõ căn tính của Đấng Kitô. Ngài là con người thật và cũng có nguồn gốc thần linh. Để hiểu điều này, mọi người phải đi vào mối tương quan với Đấng Kitô.

Ngày nay, khi nhắc đến Đức Giêsu Kitô, người tín hữu nào cũng có thể nói: Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu độ con người. Ngài vừa là người vừa là Thiên Chúa. Những điều trên đây hoàn toàn đúng. Nhưng đó sẽ chỉ là những hiểu biết bên ngoài không mang lại ơn ích gì nếu chúng ta không đi vào mối tương quan thân mật với Đức Giêsu Kitô. Nếu chỉ dừng lại trên bên ngoài của những hiểu biết về Đức Kitô, chúng ta dễ sống đạo theo kiểu chu toàn bổn phận mà không phải vì niềm tin rằng Đức Kitô có ảnh hưởng sâu sắc trên cuộc đời ta. Khi đó, mối tương quan của chúng ta và Ngài chỉ dựa trên lợi ích mà Ngài ban cho chúng ta. Ngược lại, khi chúng ta có mối tương quan thân thiết với Đức Kitô, cuộc đời ta có bảo đảo rõ ràng: mỗi người trong chúng ta được Ngài yêu thương hết mình. Như vậy, bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta phải canh tân sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Kitô. Sự hiểu biết đi vào tâm lòng của mỗi người và biểu hiện ra bên ngoài bằng hành động để khi nói về Đức Kitô, chúng ta có thể mạnh mẽ nói rằng “tôi biết tôi đã tin vào ai” (2Tm 1,12).

Đức Kitô vừa là Thiên Chúa vừa là người. Ngài là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta dám đặt trọn vẹn cuộc đời chúng ta nơi Chúa để Ngài chăm sóc, giữ gìn và đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.


Comments are closed.