Thứ Năm Tuần IX Mùa Thường Niên – Ngày 03-06-2021

Lời Chúa: Mc 12,28b-34

“Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ísraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”. Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa”.

 


Suy niệm

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,30).

“Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực” (Mc 12,33). Lòng yêu mến Thiên Chúa liên quan nội tại đến toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Thật vậy, Thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến Người với tất cả những gì mà chúng ta có và tất cả những gì chúng ta là. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng là yêu mến Thiên Chúa hơn cả những người mà mình yêu thương nhất với một cõi lòng khao khát muốn yêu thật sự và trong mọi sự phải đặt Thiên Chúa là trọng tâm mọi điều mà mình tìm kiếm. Yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn là dùng phần trí tuệ cao quý nhất của ngươi để nhận biết Người bởi vì chính Thiên Chúa đã dẫn dắt, chỉ lối đưa đường và đã an bài tất cả trong mọi trật tự của vũ trụ này. Hơn nữa, chính Thiên Chúa đã thông ban Thần Khí của Người để giúp chúng ta có thể nhận biết và yêu mến Người. Yêu mến Thiên Chúa hết sức lực bởi con người rất yếu đuối, rất dễ bị thế gian này lôi kéo bởi những của cải chóng qua ở đời này. Vì thế, phải xin Thiên Chúa giúp đỡ và tích cực gia nhập đoàn ngũ con cái đích thực của Thiên Chúa trong hướng dẫn của Giáo Hội. Cuộc sống yêu Chúa cần đổi mới tận căn bằng suy ngẫm và hành động cụ thể là mến Chúa với cả tâm hồn đơn sơ cùng chân thành thực thi các huấn lệnh của Người.

“Ngươi phải yêu tha nhân như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,33). Chúng ta không thể có tình yêu tha nhân đích thực nếu không có tình yêu đối với Thiên Chúa (x. 1Ga 5,2). Nói cách khác, chúng ta không thể hiểu và giữ điều này nếu như chúng ta không biết yêu mến Thiên Chúa. Điều Thiên Chúa muốn nhiều hơn nơi chúng ta là sống liên đới và quan tâm nhiều hơn đối với tha nhân. Thiên Chúa muốn chúng ta biết nhìn tha nhân như Thiên Chúa nhìn họ, có như thế là đưa chúng ta vào hiện diện trong Nước Thiên Chúa. Đặc biệt, trong tất cả những gì làm cho tha nhân, ta phải luôn chọn những điều Thần Khí Thiên Chúa dạy. Muốn có được điều này, trước tiên chúng ta cần nhận biết và yêu mến Thiên Chúa trước.

Nguyện xin Thiên Chúa giúp chúng ta có được một trái tim biết kính mến Người trên hết mọi sự và một tấm lòng biết chạnh lòng xót thương đến những anh chị em quanh ta, nhất là những người đau khổ trong xã hội.


Comments are closed.