Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên – NGÀY GIÁO PHẬN CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN CÒN SỐNG HAY ĐÃ QUA ĐỜI – Ngày 04/02/2022

Lời Chúa: Mc 6, 14 – 29

Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ”. Kẻ khác nói: “Đó là ông Ê-li-a”. Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ”. Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói: “Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy!”

Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.

Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con”. Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được”. Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Đầu Gio-an Tẩy Giả”. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm”. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

 


Suy niệm

SỐNG SỨ MẠNG KITÔ HỮU

Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói: “Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy!” (Mc 6, 16).

Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài suy niệm về Chúa nhật XX thường niên năm C có nói: “Đức tin không phải là một thứ trang sức để trang trí hay để làm đẹp, mà là chọn lựa Thiên Chúa như tiêu chuẩn và nền tảng của cuộc đời chúng ta” . Như thế, Đời sống đức tin mỗi ngày luôn đặt ra cho chúng ta những chọn lựa. Chọn lựa Thiên Chúa như nền tảng cuộc đời hay chọn lựa những điều không phù hợp với Thiên Chúa, thế gian.

Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai hạng người đối nghịch nhau: người tội lỗi và người công chính. Nếu như Hêrôđê là một người đang lo sợ, bất an, lương tâm cắn rứt khi nghe về danh tiếng của Chúa Giêsu mà các Tông đồ đã loan báo, thì Gioan Tẩy giả lại là một người dám sống cho sự thật, đến nỗi dám chết cho sự thật ấy. Nhìn vào Hêrôđê, ta nhận ra một con người nhu nhược trước tiếng nói của lương tâm, lòng của ông ra mù tối trước những lời khuyên nhủ của Gioan, vì lẽ, ông đã quá ham mê sắc dục và danh vọng cũng như quyền lực. Hơn nữa, ông đã trót thề hứa mà không cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả về lời nói và hành động của mình. Ông ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ biết đến quyền lợi của mình mà sẵn sàng làm hại người khác. Nhìn vào Gioan, ta nhận ra ngài là người quân tử, một con người dám sống cho sự thật, dám sống cho niềm tin của mình, hay nói mạnh hơn, là dám sống cho Thiên Chúa. Ngài không sợ trước bất kỳ quyền lực nào. Vì là tiền hô của Đấng Cứu thế, ông sẵn sàng hy sinh và dám chết đi để chống lại tội lỗi, đương đầu với cả vương quyền của vua Hêrôđê mà bảo vệ sự thật. Cái chết của thánh nhân là dấu chứng hoàn hảo cho sự kiên trung với Chúa và là lời loan báo hoàn hảo nhất về Chúa Giêsu – “Đấng đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi”.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống sứ mạng của người Kitô hữu là loan báo Chúa Giêsu cho mọi người. Sứ mạng ấy không gì khác hơn là dám chọn lựa để sống cho Thiên Chúa, sống theo tinh thần Tin Mừng, nghĩa là ở trong tình mến với Thiên Chúa và anh chị em của mình. Nhờ đó, ta cũng được trở nên như Gioan Tẩy giả mà luôn trung thành với sự thật, với đức tin mà mình tuyên xưng.

Gioan đã chu toàn sứ mạng của mình một cách trọn hảo. Xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh nhân ban cho chúng ta ơn can đảm, để dám sống và làm chứng cho niềm tin của mình trong đời sống thường ngay, ngang qua những chọn lựa cụ thể, ngõ hầu ta có thể đón nhận nguồn ân phúc của Thiên Chúa: “Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,10).


Comments are closed.