Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay – Ngày 12-03-2021

Lời Chúa: Mc 12,28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giê-su và hỏi Người rằng : “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất”. Chúa Giê-su đáp : “Giới răn trọng nhất chính là “Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe đây : Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai : “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Ngài : “Thưa Thầy, đúng lắm. Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giê-su bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

 


Suy niệm

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI, ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

“Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi” (Mc 12,30-31a).

“Con người là hữu thể có tôn giáo” (GLHTCG, số 28) và “là hữu thể có tính xã hội” (GS, số 12). Quả thế, là hữu thể có tôn giáo, con người biết hướng lên Thiên Chúa để thờ phượng Ngài; và có tính xã hội, con người biết hướng về tha nhân để yêu thương như chính mình.

Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe tường thuật về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với nhà thông luật xoay quanh vấn đề điều răn trọng nhất. Mặc dù rất am hiểu về luật, thế nhưng giữa hàng trăm điều luật của Do Thái giáo, nhà thông luật cũng chưa xác định được đâu là điều răn đứng hàng đầu; do đó, ông đã hỏi Chúa Giêsu: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất” (Mc 12,28b). Câu hỏi của ông không nhằm thử thách Chúa Giêsu cho bằng kiếm tìm chân lý cùng sự khôn ngoan: “Thưa Thầy, đúng lắm. Thầy dạy phải lẽ” (Mc 12,32a); và chính Chúa Giêsu cũng đã bày tỏ thái độ thân thiện với ông: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu” (Mc 12,34a). Từ câu hỏi của nhà thông luật, Chúa Giêsu khẳng định điều răn trọng nhất chính là mến Chúa và yêu người. Hai điều này có một mối liên hệ mật thiết với nhau và làm thành một thể thống nhất, đến độ mến Chúa, phải yêu người cũng như tình yêu đối với con người được bắt nguồn từ tình yêu đối với Thiên Chúa. Phải yêu mến Thiên Chúa với trọn cả con người, nghĩa là: “Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực” (Mc 12,30); bởi vì Ngài là Đấng Sáng Tạo, Đấng Quan Phòng và là nguồn ơn Cứu Độ của con người. Trong Chúa Giêsu, điều răn này không chỉ đơn thuần là lời kinh Shema mà mỗi người Israel phải ghi nhớ và đọc hằng ngày, nhưng còn là chân lý sống của tất cả mọi người. Do đó, thờ phượng chính là thái độ thiết yếu mà con người phải bày tỏ đối với Thiên Chúa. Chính trong tình yêu đối với Thiên Chúa mà lòng mến đối với con người sẽ được trổ sinh, như Thánh Gioan Tông Đồ đã nói: “Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình” (1Ga 4,21b). Vì thế, mến Chúa và yêu người là hai khía cạnh của một điều răn duy nhất.

Từ việc lắng nghe Lời Chúa, chúng ta được mời gọi thực thi điều răn mến Chúa yêu người trong từng ngày sống của bản thân mình. Với Thiên Chúa, mỗi người hãy để Ngài trở thành trung tâm của cuộc đời mình, nghĩa là biết trân trọng tình nghĩa với Ngài. Chính trong sự ý thức này mà mỗi người sẽ vượt thắng được những cám dỗ đến từ môi trường xã hội cũng như bên trong tâm hồn. Đồng thời, mỗi người hãy thiết lập một mối tương quan cá vị với Thiên Chúa bằng việc tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày. Với tha nhân, chúng ta hãy luôn ghi nhớ điều này: “Yêu là muốn điều tốt cho một ai đó” (GLHTCG, số 1766). Vì thế, chúng ta hãy đặt vào tất cả mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình tình yêu hiến dâng đến tận cùng của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã hy sinh vì mỗi người chúng ta.

Chúa Giêsu đã sống cách trọn vẹn tình yêu đối với Thiên Chúa và nhân loại. Xin cho mỗi người chúng ta ý thức được điều này, để mỗi ngày, luôn sống tâm tình phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân bằng một tình yêu đích thực.


Comments are closed.