Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay – LỄ TRUYỀN TIN.Lễ trọng – Ngày 25/03/2022

Lời Chúa: Lc 1, 26 - 38

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa vít. Trinh nữ ấy tên là Maria. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẻ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. 34 Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”. 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.38 Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 


Suy niệm

KHIÊM NHƯỜNG ĐÓN NHẬN Ý CHÚA

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38)

Mỗi khi đọc kinh Kính Mừng, chúng ta lặp lại lời sứ thần Gabriel chào Ðức Maria khi mở đầu cuộc truyền tin: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà”. Ðây chính là lời chúc phúc có ý nghĩa và cũng là lời chúc phúc có giá trị của con người. Quả thế, không có mối phúc nào lớn hơn mối phúc của người được Thiên Chúa ở cùng, được Thiên Chúa chọn làm Mẹ của Con Thiên Chúa. Theo sau lời chúc phúc cũng là lời loan báo cho Ðức Maria biết tình trạng ân sủng tuyệt vời của Mẹ.

Đoạn Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe nói lên sứ điệp ngày lễ Thiên Chúa Nhập Thể, hay còn gọi là lễ Truyền Tin. Giáo Hội mong muốn chúng ta khám phá ra sứ điệp nền tảng của ngày lễ. Trước tiên, đó chính là noi gương Thiên Chúa. Người yêu thế gian và người yêu đến cùng, bằng việc trao ban chính Con Một của mình để biểu lộ lòng xót thương của Thiên Chúa dành cho con người. Thứ đến, việc nhập thể của Chúa Giêsu biểu hiện đức khiêm nhường. Thật thế, Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã chấp nhận từ bỏ vinh quang, mang lấy kiếp phàm nhân, sống như người trần thế để cứu chuộc con người. Cuối cùng, mầu nhiệm nhập thể giúp con người học nơi Mẹ Maria bài học vâng phục thẳm sâu. Sự vâng phục nơi Mẹ được khởi đi từ đức khiêm nhường, nên khi được sứ thần giải thích. Mẹ đã sẵn sàng đón nhận trong sự tín thác. Có thể nói đức khiêm nhường chính là điểm nổi bật nơi Mẹ Maria. Vì khiêm nhường, nên Mẹ Maria sẵn sàng vâng lời tuyệt đối để trở thành nữ tỳ của Thiên Chúa. Cũng chính nhờ khiêm nhường mà Mẹ được thuộc trọn về Chúa là Đấng hằng yêu quý những tâm hồn khiêm tốn.

Ngày hôm nay, sống đức khiêm nhường quả là một thách đố với mọi thành phần. Chúng ta nói về sự khiêm nhường thì rất hay, nhưng khi sống đức khiêm nhường thì lại là một vấn đề khó khăn. Thật vậy, nhiều người vẫn xin Chúa ban cho mình ơn khiêm nhường, nhưng khi gặp thử thách đụng chạm đến lòng tự trọng, danh dự, thế là chúng ta nổi khùng và phàn nàn, trách móc nếu không muốn nói là khước từ. Như Mẹ Maria xưa đã đồng ý cộng tác với chương trình của Thiên Chúa để Chúa đến với nhân loại thế nào, thì mỗi chúng ta ngày nay cũng sẵn sàng để cho Thiên Chúa tỏ mình ra cho những người chúng ta gặp trong cuộc sống hằng ngày: một nụ cười thân thiện, một cái nhìn cảm thông, một nghĩa cử bác ái, một sự nhịn nhục kẻ xúc phạm đến ta…qua những điều đó mà người ta nhận biết Chúa rõ ràng, yêu mến Chúa nhiều hơn, và thương yêu tha nhân chân thật hơn.

Mỗi ngày, có những lúc chúng ta đã nghe được tiếng Chúa gợi ý cho biết những công việc phải làm; nhưng khi nhìn lại bản thân, chúng ta thấy mình chỉ là một con người bé nhỏ, bình thường như bao nhiêu người khác, vì thế, chúng ta ngần ngại không dám tiến thân. Hôm nay, khi suy niệm về biến cố Truyền Tin, chúng ta hiểu ra rằng đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được, cũng không có gì là bé nhỏ tầm thường vô giá trị. Xin Chúa ban cho chúng ta học được bài học khiêm nhường thẳm sâu nơi Mẹ Maria. Qua đó, kế hoạch và thánh ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời chúng ta. Xin Mẹ giúp chúng ta từ nay biết lắng nghe và thực hiện ý Chúa với tâm tình đơn sơ phó thác như Mẹ ngày xưa.


Comments are closed.