Thứ Năm Tuần III Mùa Chay – Ngày 24/03/2022

Lời Chúa: Lc 11, 14-23

14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.”16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? … bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. 23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”.

 


Suy niệm

ĐI VỚI CHÚA GIÊSU

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11, 23).

Cuộc đời con người được đan xen bởi một chuỗi những lựa chọn. Và mỗi lựa chọn luôn đòi hỏi chúng ta một sự xác tín “có hay không”, “chọn hay không chọn”, “đi hay không đi”. Cũng thế, đời sống đức tin cũng đòi buộc người Kitô hữu phải xác tín chọn Chúa hay không chọn, “đi với Chúa” hay không đi.

Trong đoạn Tin mừng hôm nay, trước thái độ của những người chứng kiến phép lạ Chúa trừ một tên quỷ câm: có người thì ngạc nhiên; có người cho rằng Chúa dựa thế quỷ vương; có người thì đòi một dấu lạ khác để thử Chúa, Chúa Giêsu đã đưa ra hai hướng lựa chọn rõ ràng và dứt khoát, không đi với Ngài là chống lại Ngài, không có lựa chọn trung dung thứ ba. Trong Thánh Kinh, “Đi với Chúa” là hình ảnh biểu lộ mối tương quan gần gũi, thân mật với Chúa, như tác giả sách Sáng thế đã dùng để mô tả sự gần gũi, thân mật giữa Adam với Thiên Chúa trước khi Tổ tông sa ngã phạm tội (x. St 3,8). Cũng thế, “Đi với Chúa Giêsu” cũng là trở nên gẫn gũi với Ngài. Sự gần gũi này đòi hỏi chúng ta một sự toàn tâm toàn ý, sự thống nhất trong lời tuyên xưng và trong hành động của mình đối với Chúa.

Thế nhưng, trước những quyến rũ của “ba thù” là thế gian, xác thịt và ma quỷ, người Kitô hữu chúng ta rất dễ bị cám dỗ tự vạch ra cho mình một hướng đi thứ ba, tức là ngoài miệng thì tuyên xưng tin vào Chúa Giêsu, hứa đi theo Người, nhưng hành động thì ngược lại. Vừa “đi với Chúa” nhưng lại say mê “của cải thế gian”, vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của. Vừa “đi với Chúa” nhưng lại không bỏ đàng tội lỗi. Đây là những chọn lựa của một lối sống nửa vời, của lương tâm chai lì trong đàng tội lỗi, là điều mà Thiên Chúa đã luôn cảnh báo dân Chúa: “Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc. Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa; chúng đã lùi chứ không tiến” (Gr 7, 24).

Lời khẳng định của Chúa Giêsu hôm nay “ai không đi với tôi là chống lại tôi” phải là lời cảnh tỉnh đối với mọi Kitô hữu chúng ta về những chọn lựa của mình trong đời sống đức tin, qua lời nói cũng như trong hành động: chọn “đi với Chúa” tôi sẽ không chối Chúa; chọn “đi với Chúa” tôi sẽ không thử Chúa. Mùa Chay là dịp thuận tiện để mỗi người chúng ta có thể nhìn lại đức tin của mình, là thời gian tốt để chúng ta uốn nắn, sửa chữa con người mình đi theo đường lối của Chúa và đón nhận ơn cứu độ.

Triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Xin cho mỗi người chúng ta luôn xác tín vào Thiên Chúa, qua mỗi lựa chọn mỗi quyết định của mình. Nhờ đó, ta luôn có thể sống chính trực trước nhan Chúa mà phụng thờ Chúa cách xứng đáng. Và với những “thu góp” của đời sống đức tin vững vàng, trung tín, ta có thể bước vào Nước Chúa, là phần thưởng Chúa hứa ban cho nhưng ai tin vào Ngài.


Comments are closed.