Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 21/04/2017

Lời Chúa: Ga 21, 1–14

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Điđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

 Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây”. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách.

Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại ăn”. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: “Ông là ai?” Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.


Suy niệm

VÂNG LỜI THẦY, CON THẢ LƯỚI

“Người bảo các ông: ‘cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá’. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đày những cá” (Ga 21, 6).

Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy các môn đệ đã có một mẻ cá lạ lùng. Lạ lùng vì các ông đã thả lưới suốt đêm, thả bên trái bên phải thuyền biết bao nhiêu lần mà không được gì cả. Sự mệt mỏi và chán nản chắc hẳn là cảm giác của các ông lúc đó. Vậy mà chỉ một lời nói của Chúa Giêsu, các ông thả lưới bên phải mạn thuyền và được một mẻ đầy những cá như vậy.

Cuộc sống đức tin của mỗi người chúng ta cũng vậy, nhiều lúc chúng ta cũng cảm thấy vô vọng, chán nản trước những khó khăn, đau khổ…nhưng liệu chúng ta có dám ra khơi một lần nữa không? Chúng ta có dám đứng lên, thay vì thất vọng. Nếu như các môn đệ vì mệt mỏi mà không thả lưới như Chúa nói, thì đâu có mẻ cá kia. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta cứ ngồi một chỗ thất vọng, buồn tủi vì cái chết của Chúa, thì làm sao chúng ta thấy được rằng Chúa đã Phục Sinh vinh hiển.

Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con quên mất rằng chính tội lỗi của chúng con đã làm cho Chúa phải chết, nên chúng con cứ tiếp tục phạm tội. Và chúng con cũng quên mất rằng chính Chúa đã chiến thắng tội lỗi, để chúng con khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Xin cho mỗi người chúng con nhận ra lời mời gọi ra khơi cùng Chúa, để chúng con cũng thu hoạch được những mẻ cá lạ lùng như vậy. Amen.


Comments are closed.