Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 20/04/2017

Lời Chúa: Lc 24, 35-48

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán: “Đúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói: “Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.


Suy niệm

ĐÊM TỐI CỦA ĐỨC TIN

“Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: ‘Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ’” (Lc 24, 36).

Sau khi Đức Giêsu vừa mới chết, các môn đệ của Người bước vào vùng đêm tối của đức tin. Khi phải bước đi trong đêm tối thì họ trở nên hoang mang và sợ hãi. Họ cảm thấy bị mất phương hướng. Thiên Chúa đã dùng vùng không gian đêm tối của đức tin ấy để thanh luyện đức tin của họ. Ngài muốn các ông phải kiên trì chịu đựng vượt qua đêm dày của đức tin ấy để đến thời đến buổi Ngài lại ban ánh sáng chan hòa của đức tin cho các ông. Nhờ việc các ông biết kiên nhẫn chịu đựng như vậy thì đức tin của các ông mới ngày càng được trở nên vững mạnh.

Trong cuộc sống có những lúc chúng ta phải chịu đựng những thử thách như: bệnh tật, đau khổ, buồn phiền, thất bại, tội lỗi… Đây là những lúc Chúa muốn ta phải trải qua đêm dày của đức tin. Chúng ta hãy biết kiên nhẫn chịu đựng như nhà nông “kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa” (Gc 5, 7). Trong lúc kiên nhẫn chịu đựng như vậy, chúng ta không nên kêu ca phản kháng, mà ngược lại hãy tỏ lòng khiên tốn đón nhận. Vì Chúa không bao giờ để ta phải chịu sự thử thách vượt quá sức mỗi người. Nhưng lòng khiêm tốn đón nhận ấy sẽ giúp ta làm đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con phải bước qua đêm dày của đức tin để nhằm tôi luyện đức tin của chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết cách cầu nguyện liên lỉ với Chúa, để dù có phải bước đi lâu ngày trong đêm tối của đức tin, thì chúng con vẫn bình an và kiên nhẫn chịu đựng với lòng khiên tốn mà không kêu ca phản kháng hay chống lại ý Chúa. Amen.


Comments are closed.