Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 09-04-2021

Lời Chúa: Ga 21,1-14

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Điđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây”. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại ăn”. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: “Ông là ai?” Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.

 


Suy niệm

TIN TƯỞNG VÀO QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA

“Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá” (Ga 21, 6).

Tin mừng thuật lại việc các môn đệ đã thả lưới suốt đêm nhưng không đem lại kết quả gì. Cho đến khi Chúa Giêsu xuất hiện và bảo các môn đệ hãy thả lưới bên phải mạn thuyền, kết quả ngoài sức tưởng tượng của các ông đó là lưới đầy cá. Có được điều này bởi vì các môn đệ đã vâng lời Đức Giêsu.

Đức Giêsu đề nghị thả lưới bên phải mạn thuyền. Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, khi nói đến bên phải thường được hiểu là bên được tuyển chọn để đón nhận ân phúc. Chẳng hạn như Giuse dẫn con cả là Mơnasê và con thứ là Épraim đến cho Giacóp chúc phúc, thì chủ ý của Giuse là muốn Giacóp đặt tay phải lên chúc lành cho Mơnasê (x. St 48, 13-20). Cũng trong Thánh Vịnh 110 câu 1 viết như sau: “Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con”. Bên hữu là bên của ân sủng, tình thương, lòng tín thành. Ở bên hữu Thiên Chúa, chính Chúa sẽ chiến đấu khiến kẻ thù phải suy sụp. Hay nơi Tin mừng theo thánh Matthêu, trong cuộc phán xét cuối cùng, bên phải là bên được Thiên Chúa chúc phúc và được thừa hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa (x. Mt 28, 33-34). Như vậy, bên phải theo Thánh Kinh là nói đến ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Nên khi Chúa Giêsu Phục Sinh truyền lệnh cho các môn đệ thả lưới bên phải mạn thuyền, đó là lời mời gọi các ông hãy tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa.

Trước lời mời gọi của Đức Giêsu, các môn đệ đã thả lưới. Các ông không hề có nửa lời thắc mắc nhưng vâng lời thả lưới. Ở đây ta nhận thấy các môn đệ đã đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu là tin tưởng nơi Ngài. Các môn đệ đã không còn thả lưới theo ý riêng, theo kinh nghiệm của bản thân nữa, nhưng là theo ý Đấng Phục Sinh đã ngỏ với các ông. Và kết quả các ông nhận được khác hẳn với đêm dài vất vả nhọc nhằn mà thất bại, đó là lưới đầy cá không sao kéo lên nổi. Cuộc đời người môn đệ bước đi theo Chúa không phải lúc nào cũng êm ả. Có nhiều lúc gặp đầy chông gai, đầy khắc nghiệt, cũng từng cảm thấy vô vọng trước những hoàn cảnh đau khổ, thiếu thốn, lo lắng, gian nan… trong cuộc sống, trong hành trình mang Chúa đến cho mọi người, trong trách nhiệm và sứ vụ. Chúng ta được mời gọi, hãy trở nên như các môn đệ khi xưa đó là tin tưởng và phó thác vào tình yêu nơi Chúa. Chắc chắn rằng Ngài sẽ ban ân sủng và tình yêu để giúp cho chúng ta vượt qua mọi gian nan thử thách của cuộc đời.

Trong cuộc sống, thánh ý Thiên Chúa không phải lúc nào cũng hợp với lý lẽ của con người. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết tin tưởng và phó thác hoàn toàn theo thánh ý Chúa, ngõ hầu đời sống của chúng ta được Chúa nâng đỡ và hướng đến những điều cao đẹp làm thăng tiến bản thân và cộng đồng.


Comments are closed.