Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 10-04-2021

Lời Chúa: Mc 16, 9-15

Khi Chúa Giê-su sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán : “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.

 


Suy niệm

LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH

Người phán : “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”. (Mc 16,15)

Hôm nay là ngày cuối của tuần Bát Nhật Phục Sinh, Giáo Hội như muốn chúng ta cùng với thánh Marcô tổng kết lại về những lần hiện ra chính của Chúa Phục Sinh. Trước hết Người hiện ra với bà Maria Mađalêna, bà đi báo tin vui cho các môn đệ đang buồn thảm khóc lóc, nhưng họ không tin. Tiếp đến Người hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus, hai ông trở về báo tin mừng cho anh em mình, nhưng họ cũng không tin. Sau hết, Chúa hiện ra với 11 tông đồ đang ngồi ăn, Chúa khiển trách các ông cứng lòng. Sau đó sai các ông ra đi khắp thế gian rao giảng Tin mừng cho muôn loài.

Thánh Marcô nhấn mạnh đến sự cứng lòng tin của các môn đệ để làm nổi bật chứng từ của Chúa Giêsu hiện ra và mệnh lệnh phải ra đi làm chứng cho Ðấng Phục Sinh. Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn mãi mãi là một, nhưng khi hiện ra, Ngài luôn đến với hình dạng của một người xa lạ. Với bà Maria Madalena, Ngài hiện ra như một người làm vườn; với hai môn đệ đi về làng Emmaus, Ngài đồng hành như một lữ khách xa lạ; với các môn đệ chài lưới, Ngài xuất hiện như một người mà họ cũng không nhận ra ngay tức khắc. Niềm tin vào Ðấng Phục Sinh luôn đòi hỏi các môn đệ phải làm một bước nhảy vọt để từ một người xa lạ, nhận ra dung mạo của Thầy mình. Từ hai ngàn năm qua, chứng từ về Ðấng Phục Sinh cũng luôn diễn ra như thế, từ cuộc sống của cộng đồng tín hữu tiên khởi, qua cái chết của các vị tông đồ đến cuộc tử đạo, của không biết bao nhiêu các tín hữu ở mọi thời đại, cuộc sống tin cậy mến ở mọi nơi là một chứng từ sống động và liên lỉ về Ðấng Phục Sinh. Điều này cho chúng ta thấy ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh đến với chúng ta tùy theo mỗi thời điểm và mỗi khung cảnh của cuộc sống. Ánh sáng của Ngài buộc chúng ta phải biết cố gắng tìm kiếm để được nhận lãnh. Ánh sáng của Ngài vẫn dọi chiếu, nhưng theo một góc độ nào đó buộc chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm nhiều hơn.

Sau khi phục sinh, mỗi khi hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu đều sai họ đi loan báo Tin Mừng sống lại: trước hết, với bà Maria Mácđala, Chúa bảo bà “đi báo tin cho những kẻ từng sống với Người” (c.10); với hai môn đệ làng Emmau, Ngài sai họ “trở về báo tin cho các ông khác” (c.13); sau cùng, Ngài truyền lệnh cho Nhóm Mười Một “đi khắp tứ phương thiên hạ.” (c.15). Chúa truyền lệnh cho các môn đệ nói chung và nói riêng cho các tông đồ ra đi, để lời rao giảng và sự hiện diện của các ngài là lời chứng sống động về Đức Giêsu Phục Sinh. Sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ loan báo chính là Tin Mừng, là niềm vui được chứng kiến Ngài sống lại. Nếu cái chết của Ngài gây cho họ sự buồn phiền, thất vọng, thì sự sống lại của Ngài chẳng những có sức mạnh phá tan nỗi buồn, mà còn truyền vào lòng họ niềm xác tín mạnh mẽ vào quyền năng cứu độ của Đấng Phục Sinh – bởi với Ngài, không có gì là không làm được.

Chúa đã chuẩn bị sẵn phần thưởng là đời sống vĩnh cửu cho những ai tin và sống theo lệnh truyền của Ngài. Xin Chúa Giêsu Phục Sinh ban xuống cho chúng ta niềm tin, nguồn sức mạnh mới của Chúa Phục Sinh, giúp biến đổi cuộc đời chúng ta ngay từ giây phút này, để sống xứng đáng là môn đệ, là chứng nhân Tin Mừng cho Chúa.


Comments are closed.