Thứ Sáu tuần 9 Thường Niên – Ngày 09/06/2017

Lời Chúa: Mc 12, 35-37

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: “Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là con vua Ðavít? Vì chính Ðavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con”. Chính Ðavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Ðavít được?” Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU LÀ AI?

“Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: ‘Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là con vua Ðavít? Vì chính Ðavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: ‘Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con’” (Mc 12, 35-36).

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật lại việc Chúa Giêsu chất vấn các người ở trong Đền thờ, những người lắng nghe Chúa giảng dạy cách thích thú: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít?” Lúc đó, mọi người trong Đền thờ đều ngơ ngác, không biết trả lời thế nào thì Chúa nói tiếp: “Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con”. Qua câu hỏi trên, Chúa Giêsu muốn gợi mở cho người ta biết: Chính Người là con cháu vua Đavít theo nghĩa họ hàng, bởi Người là con của Mẹ Maria và Thánh Giuse thuộc dòng dõi vua Đavít. Hơn thế nữa, Người còn là Con của Thiên Chúa Hằng Hữu theo nghĩa thiêng liêng và thần linh.

Ngày nay, chúng ta cũng có thể giống những người ở trong Đền thờ năm xưa, không trả lời được câu hỏi của Chúa Giêsu. Bởi đức tin chưa đủ mạnh, chúng ta chỉ nhận biết nhân tính nơi Chúa Giêsu, là con cháu vua Đavít theo mối liên hệ huyết thống, mà chưa chân nhận được thiên tính nơi Chúa Giêsu, hoặc chúng ta chỉ có thể chân nhận Thiên tính nơi Chúa Giêsu mà không nhìn nhận nhân tính nơi Người. Thế nên qua bài Tin Mừng này, một lần nữa Chúa muốn nhắc nhở chúng ta về đức tin còn khập khiễng yếu kém của mỗi người, cảnh giác về sự u mê lầm lạc trong tội lỗi và muốn tất cả chúng ta được biến đổi để có được một đức tin trưởng thành. Đức tin trưởng thành đó là tin vào Đức Kitô là Thiên Chúa thật và cũng là người thật.

Lạy Chúa Giêsu, con tôn thờ Chúa là Vua muôn vua, là Chúa các chúa, là Con của Chúa Cha muôn thưở, là con Mẹ Maria trong thân phận làm người. Xin nâng đỡ đức tin còn yếu kém của chúng con và dẫn chúng con đến với Sự Thật Toàn Vẹn trong Thiên Chúa Cha để chúng con được tận hưởng niềm vinh dự và hạnh phúc được làm con cái Chúa. Xin cho mọi người nhận biết Chúa cách thật sự, biết lắng nghe và sống lời Chúa dạy, biết dùng môi miệng để nói với Chúa và nói về Chúa cho anh chị em. Amen.


Comments are closed.