Thứ Năm tuần 9 Thường Niên – Ngày 08/06/2017

Lời Chúa: Mc 12, 28b – 34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: ‘Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi’. Còn đây là giới răn thứ hai: ‘Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi’. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Người: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

 


Suy niệm

GIỚI RĂN MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

“Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó” (Mc 12, 31b).

Hầu hết các nền văn hóa, dân tộc hay tôn giáo trên thế giới đều có luật lệ, giới răn giúp người dân, người tín hữu dựa vào đó như nền tảng để vươn tới hạnh phúc. Cũng thế, là dân được tuyển chọn, người Do Thái được Thiên Chúa trực tiếp ban cho Mười Điều Răn để nhờ tuân giữ mà họ được chúc phúc. Theo dòng thời gian, dựa trên Mười Điều Răn, Mô-sê và giới lãnh đạo Do Thái giáo đã đưa ra rất nhiều điều luật, giới răn (613 điều) để áp dụng trong đời sống dân chúng. Vì có nhiều giới luật nên vấn đề phân biệt giới răn nào quan trọng nhất thật cần thiết. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã thỏa mãn cho vị luật sĩ cũng như cho mỗi chúng ta khi xác định giới răn yêu thương là giới răn quan trọng nhất: trước là yêu mến Thiên Chúa, sau là yêu người như yêu mình. Hai giới răn này luôn đi đôi với nhau và không thể tách rời. Yêu người thân cận là dấu chỉ yêu mến Thiên Chúa. Thật vậy, không ai có thể yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu người anh em mình; và cũng không ai có thể yêu người anh em như chính mình mà không xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa (x. 1Ga 20-21).

Là người ai cũng có khả năng yêu mến. Nhưng kinh nghiệm cho thấy có rất nhiều chướng ngại khiến chúng ta khó thực hiện giới răn mến Chúa yêu người. Lòng tham, sự ích kỷ, những đam mê xấu xa…đã ngăn cản khả năng yêu mến và những ước muốn làm điều tốt, điều thiện trong tâm hồn ta. Thật khó để có thể không làm điều mình không muốn người khác làm cho mình, cũng như làm điều mình muốn người khác làm cho mình. Chính vì thế, chúng ta cần thay đổi mỗi ngày để nhận ra sự cần thiết của giới răn tình yêu và dám sống cho tình yêu ấy.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con luôn ý thức rằng muốn sống đạo tốt để vào Nước Trời thì phải thực hiện triệt để giới răn mến Chúa yêu người mà Chúa đã dạy. Thế nhưng trong thực tế chúng con đã chưa chu toàn được giới răn quan trọng này. Xin cho Lời Chúa hôm nay thức tỉnh và đổi mới lối sống của chúng con để không chỉ dừng lại ở việc hiểu biết đạo, hiểu biết Chúa nhưng chúng con còn biết sống đạo bằng một tình yêu chân thành. Amen.


Comments are closed.