Thứ Bảy tuần 9 Thường Niên – Ngày 10/06/2017

Lời Chúa: Mc 12, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn”. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”.

 


Suy niệm

TẤM LÒNG QUẢNG ĐẠI

“Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết” (Mc 12, 43).

Có chuyện kể rằng: một ông nhà giàu nọ căn dặn người nhà của ông bỏ vào quan tài thật nhiều vàng bạc để khi ông chết đi, ông sẽ có cái mà tiêu xài. Rồi ngày chết của ông cũng đến. Người ta làm đúng theo những gì ông căn dặn. Sang thế giới bên kia, ông nhìn thấy cái gì được bày bán cũng hấp dẫn, nhất là các món ăn. Ông nghĩ rằng phen này tha hồ mà mua sắm và ăn uống thoả thích. Nhưng lạ thay, những người bán ở đây trả lời với ông rằng: tiền của ông ở đây không sử dụng được vì ở đây chỉ sử dụng đồng tiền cho đi chứ không xài tiền thu vào!

Tin Mừng hôm nay ghi lại sự kiện một bà góa dâng cúng tiền trong đền thờ. Qua sự kiện này, Chúa Giêsu muốn dạy cho con người một bài học về lòng quảng đại: quảng đại là sẵn sàng cho đi, ngay cả những cái mình đang thiếu. Thực vậy, sự cho đi của bà góa là một hành động táo bạo: tại sao bà không giữ lại một đồng tiền cho mình? Một đồng tiền nhỏ thì chẳng bao nhiêu, nhưng dù sao nó cũng còn một chút gì, dầu vậy bà ta đã dâng hết những gì bà ta có.

Điều mà bà góa làm khác với lối nhìn của chúng ta thời nay, bởi vì chúng ta thường cho đi những thứ mình dư thừa, những cái bỏ đi không ai xài tới. Nhưng chúng ta quên rằng Thiên Chúa luôn coi trọng tấm lòng chân thành của con người hơn là những vật chất bên ngoài (x. Mt 9, 13). Thiên Chúa thấu suốt tâm hồn và tấm lòng của mỗi người chúng ta. Vì vậy, mỗi chúng ta đừng ngại mở lòng ra trước những nỗi khốn khổ của tha nhân và sẵn sàng giúp đỡ họ trong niềm tin tưởng vào Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhận ra rằng: “cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20, 35), vì cho đi sẽ làm cho hạnh phúc của mình được nhân lên và tồn tại mãi. Xin giúp con học nơi Chúa tấm lòng quảng đại và hiểu rõ giá trị của những việc làm hy sinh với một con tim rộng mở để cuộc đời con luôn được đong đầy tình Chúa. Amen.


Comments are closed.