Thứ Bảy Tuần 28 Thường Niên – Ngày 17/10/2020

Lời Chúa: Lc 12,8-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha. Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

 


Suy niệm

HÃY NÓI LỜI CỦA THÁNH THẦN

“Vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào” (Lc 12,12)

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Câu tục ngữ này muốn nhắn nhủ người Việt hãy nói những lời tốt, lời hay ý đẹp để mưu cầu lợi ích chung cho mọi người. Lời nói phải nhắm đến mục đích xây dựng mối tương quan giao hảo giữa con người với nhau và phải làm cho lời nói của mình góp phần tạo nên sự thân tình hơn trong cuộc sống. Thế nên, người xưa còn dạy: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” để khuyên nhắc phải cẩn thận trong lời nói. Còn với người Kitô hữu, chúng ta phải nói những gì?

Người Kitô hữu không nói những lời đi ngược với ý nghĩa cao quý ấy. Trái lại, chúng ta đón nhận và thăng hoa nó đến độ, khi nói, chúng ta không những nói lời hay ý đẹp của con người mà còn “Hãy Nói Lời Của Thánh Thần”, đó là sứ điệp Lời Chúa muốn nhắc nhớ chúng ta hôm nay.

“Hãy Nói Lời Của Thánh Thần”, Lời Thánh Thần là Lời Bình An để dẫu anh em có đứng trước vua quan và chính quyền, Thánh Thần sẽ dạy anh em nói những Lời với họ (x. Lc 12,11-12). Lời ấy có sức phá tan mọi thù nghịch, trả lại cho anh em sự tự do và đưa anh em vào tình hiệp thông với Đức Giêsu Kitô. Lời Thánh Thần luôn là Lời Sự Thật. Lời mà anh em chỉ có thể thấu hiểu cho đến khi Thánh Thần đến giữa anh em (x. Ga 16,12-15). Lời Thánh Thần còn là Lời Sự Sống để tất cả những ai nghe và thi hành thì sẽ được sống muôn đời. Sự sống mà con người ai cũng hằng khao khát tìm kiếm. Vì thế, “Hãy Nói Lời Của Thánh Thần”! Nhưng, sao chúng ta có thể nói được lời của Thánh Thần nếu không nghe thấy tiếng của Ngài?

Giáo lý Công giáo số 1795 dạy: “Lương tâm là hạt nhân bí ẩn nhất và là cung thánh của con người, nơi con người ở một mình với Thiên Chúa, và tiếng nói của Ngài vang dội trong thẳm sâu lòng họ”. Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số16 nói tiếp: “Nơi tận sâu thẳm của lương tâm, con người khám phá ra một lề luật không do chính mình đặt ra nhưng lại phải tuân theo, và tiếng nói của luật lương tâm luôn luôn kêu gọi con người phải sống yêu thương và thi hành điều thiện cũng như tránh xa điều ác”. Như vậy, Thánh Thần sẽ nói với chúng ta nơi sâu thẳm của lương tâm. Để lắng nghe được Lời Thánh Thần trong lương tâm, chúng ta phải siêng năng học và gẫm suy Lời Chúa; phải thấm nhuần Lời Chúa vào đức tin và kinh nghiệm, rồi đem ra thực hành. Nhờ đó, lương tâm của chúng ta nhạy bén hơn với Lời Thánh Thần. Với những cố gắng và nỗ lực rèn luyện, ai cũng có thể nghe được tiếng của Thánh Thần và ai trong chúng ta cũng đều có thể nói được Lời Thánh Thần. Quan trọng là chúng ta có chịu để cho Lời Thánh Thần uốn nắn, dạy dỗ và nói trong chúng ta hay không?

Xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên chúng ta, để trong mọi sự, chúng ta biết tín thác vào Ngài mà sẵn sàng mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Lời Thánh Thần, ngõ hầu chúng ta sẽ được bình an và nói lời yêu thương, lời Tin mừng đến cho mọi người. Amen.


Comments are closed.