Thứ sáu tuần 18 Thường Niên – Ngày 11/08/2017

Lời Chúa: Mt 16, 24-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?”

“Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người”.

 


Suy niệm

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐI THEO CHÚA GIÊSU

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16, 24).

Sau khi quở trách Phêrô vì đã can ngăn Ngài đi con đường thập giá, Chúa Giêsu liền đưa ra điều kiện để làm môn đệ của Ngài: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy”. Chúa đã chẳng ép buộc bất cứ ai phải đi theo mình, nhưng đưa ra lời mời gọi và chờ đợi sự đáp trả đầy tự do của mỗi người. Khi phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình, Chúa không bảo các môn đệ liều mình đón nhận những đau khổ. Chúa tỏ cho các ông biết cái được, mất của việc từ bỏ: “ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì?” (Mt 16, 25-26). Khi vác thập giá mình, các môn đệ của Chúa sẽ đón nhận những đau khổ trong cuộc đời. Nhưng hy vọng cùng Thầy bước vào vinh quang.

Là những Kitô hữu, chúng ta cũng được chính Chúa Kitô mời gọi vác thập giá và bước theo Ngài. Lời mời gọi ấy đi kèm với điều kiện phải từ bỏ chính mình, tức cái tôi của bản thân. Bỏ những thứ ở ngoài có lẽ sẽ dễ dàng hơn, còn khi phải bỏ chính mình thì đây thực sự là một sự từ bỏ quyết liệt và mang tính sống còn. Theo bước của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi phó thác đời mình trong tay Chúa. Bởi khi bỏ mình, chúng ta mới có thể đón nhận chính Chúa và cũng mau mắn vác thập giá mình bước theo Ngài. Đây là một điều khó, nhưng Chúa không đòi hỏi những gì ngoài khả năng của ta. Chúng ta chỉ cần trông cậy vào Chúa và đón nhận thập giá từng ngày. Chính Chúa sẽ ban ơn để ta có sức bước theo Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vác thập giá và mời gọi chúng con cũng biết đón nhận thập giá của bản thân mà theo Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến thập giá mà Chúa trao cho chúng con, để qua việc cùng vác thập giá với Chúa, chúng con sẽ được cùng hưởng vinh phúc trên trời với Ngài. Amen.


Comments are closed.