Thứ bảy tuần 18 Thường Niên – Ngày 12/07/2017

Lời Chúa: Mt 17,14-20

Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: “Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được”. Chúa Giêsu đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta”. Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: “Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: ‘Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia’, thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được”.

 


Suy niệm

ĐỨC TIN LÀ SỨC MẠNH

Có một câu ngạn ngữ như sau: “Mất tiền bạc là mất nhỏ, mất danh dự là mất lớn, mất niềm tin là mất tất cả”. Điều đó nói lên giá trị quyết định của lòng tin. Khi đó, chúng ta có thể nói ngược lại rằng có niềm tin là có tất cả. Chúa Giêsu khẳng định: Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì anh em sẽ chuyển núi dời non được (x. Mt 17,20). Niềm tin của người Công giáo là tin vào Chúa Giêsu Kitô, Ngài là Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc loài người. Tin vào Chúa tức là tin những gì Ngài mặc khải, mà Hội Thánh đã tóm kết những điều phải tin trong Kinh Tin Kính. Niềm tin ấy luôn năng động và đòi hỏi sự dấn thân, tức là trao phó cả cuộc đời mình để sống và chết vì niềm tin ấy. Tin vào Chúa là tín nhiệm Ngài có thể làm những việc lớn lao trên cuộc đời chúng ta: “Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (Ga 14,12). Một người có niềm tin trọn vẹn không cậy dựa vào sức mình nhưng cậy dựa vào Thiên Chúa, Đấng làm được mọi sự. Nhờ lòng tin, người đó được chia sẻ quyền năng của Chúa. Tuy nhiên, đức tin là một ân ban; do đó, vào những lúc chao đảo, con người cần khiêm tốn nài xin Chúa ban thêm đức tin như các môn đệ đã xin Chúa: “Xin thêm đức tin cho chúng con” (Lc 17,5).

Lời trách của Chúa Giêsu với đám đông cũng là lời trách mỗi người chúng ta khi chúng ta yếu lòng tin vào Chúa mà chạy theo những con đường thế gian: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?” (Mt 17,17). Chúa nói điều đó không phải là Người đang giận dữ nhưng là như một bác sĩ nói với bệnh nhân không chịu uống thuốc theo toa thuốc của mình, do đó lời của Chúa Giêsu có thể hiểu như sau: Tôi còn phải đi khám cho các ông bao lâu nữa khi các ông không làm theo những lời tôi nói (x. Th. Tôma Aquinô, Comm. on St. Matthew, 17, 17). Do đó, đức tin không là hành vi trên môi miệng nhưng còn là những việc làm cụ thể, biểu hiện trong những chọn lựa của cuộc sống hằng ngày. Như vậy, việc tin vào Chúa đòi hỏi một thái độ, một lối sống thích hợp với Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu, thế giới hôm nay có nhiều thách đố có thể khiến đức tin chúng con ra chao đảo. Xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con. Xin cho chúng con không chỉ tuyên xưng đức tin, mà còn sống điều chúng con đã tin. Amen


Comments are closed.