Thứ năm tuần 18 Thường Niên – Ngày 10/08/2017

Lời Chúa: Ga 12, 24-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.

 


Suy niệm

GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA CUỘC SỐNG

“Ai yêu quí mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại cho sự sống đời đời” ( Ga 12,25).

Sống trong một xã hội vật chất và hưởng thụ, con người có xu hướng xây dựng cuộc đời mình bằng những giá trị mau qua. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta về giá trị đích thực của cuộc sống: “Ai yêu quí mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại cho sự sống đời đời” (Ga 12,25).

Chúa Giêsu đã xây dựng giá trị sống của Ngài bằng tình yêu và sự hy sinh. Với tình yêu, Ngài sẵn sàng chết cho người mình yêu và Ngài “yêu họ đến cùng” (Ga 13,1). Với hy sinh: “Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (x. Ga 15,13). Giá trị sống của Chúa Giêsu là thế. Suốt dọc dài lịch sử, Giáo hội đã và đang noi gương Chúa làm chứng cho các giá trị ấy. Các thánh tử đạo, đặc biệt là thánh Laurensô mà Giáo hội mừng kính hôm nay, đã sẵn sàng làm chứng cho sự thật để rồi ngài nhận lãnh phúc tử đạo “nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Lời Chúa hôm nay vẫn đang hiện sinh với mỗi người và con người vẫn đang chạy theo giá trị trần thế. Giá trị sống của tôi là gì nếu không xây dựng cuộc đời mình bằng tình yêu và sự hy sinh ?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thức tỉnh con về bài học giá trị sống. Xin Chúa ban cho con quả tim của Chúa để biết mở ra, trao ban tình yêu và hy sinh cho những người thân thuộc với chúng con. Amen.


Comments are closed.