Thứ Sáu – Tuần 1 Mùa Thường Niên – Năm C

Suy niệm

“Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5b)

Trong xã hội Do thái, quan niệm bệnh tật là hậu quả của tội lỗi đã đẩy số phận những người bệnh phong, bại liệt,… vào hoàn cảnh bi đát. Họ khao khát được chữa lành để giảm cơn đau thể chất và quan trọng hơn là được hòa nhập vào đời sống chung của cộng đồng. Nhờ niềm tin mãnh liệt của mình, người bất toại đã được Chúa Giêsu cứu chữa, không chỉ căn bệnh thể xác mà còn ơn tha thứ tội lỗi phần hồn.

Khi suy niệm về thân phận, tâm tình và niềm xác tín mạnh mẽ của người bất toại, chúng ta cũng tập nhìn lại bản thân để nhận biết thân phận yếu đuối, giới hạn và đầy tội lỗi của mình. Cho dù tâm hồn còn mang những lầm lỗi, thiếu sót nhưng chúng ta luôn tin vào tình thương diệu vợi mà Chúa dành cho chúng ta, để trong mọi khoảnh khắc, chúng ta luôn sống trong tâm tình tri ân, cảm tạ của những người đã được chữa lành.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết rằng tội không chỉ làm chúng con mất lòng Chúa nhưng còn để lại những vết thương nơi bản thân chúng con; tội cũng gây nhiều tổn hại cho đời sống ân sủng của cộng đoàn. Xin Chúa cho chúng con biết đáp đền tình yêu tha thứ của Chúa bằng quyết tâm thật lòng chừa tội, bằng nỗ lực sửa đổi bản thân; đồng thời chúng con cũng cố gắng cất bỏ gương xấu, thay bằng những gương sáng tích cực hơn trong cách sống hằng ngày của chúng con. Amen.


Comments are closed.