Thứ Bảy – Tuần 1 Mùa Thường Niên – Năm C

Suy niệm

“Ông đứng dậy đi theo Người” (Mc 2,14)

Trong bức tranh vẽ cuộc trở về của thánh Matthêu, Caravagio đã diễn tả một cách khéo léo và đầy ý nghĩa: Chúa đến trạm thu thuế, một làn ánh sáng chiếu thẳng vào Matthêu như chiếu soi vào tận đáy linh hồn ông, ông nhận ra mình nhơ nhớp nhưng một trật, ông biết mình được thương yêu. Ngay sau lời mời gọi của Chúa Giêsu, Matthêo đã “đứng dậy đi theo Người”. Động từ “đứng dậy” như muốn nói đến sự dứt khoát, rũ bỏ những gì vướng víu, hay nói cụ thể hơn là ông đã bỏ đi con người cũ của mình. Ông nhận ra điều cần hơn hết là “ đi theo Người”. Đi theo Chúa vì ông biết “người ốm đau mới cần đến thầy thuốc”.

Để đi theo Chúa ta không những ta cần nhận ra mình tội lỗi nhưng quan trọng hơn là biết đến tình yêu của Chúa. Nhận biết mình tội lỗi là bước đầu của đón nhận tình thương vô bờ từ Thiên Chúa.

Lạy Chúa, sống trong Năm thánh lòng thương xót Chúa, chúng con muốn kín múc dồi dào tình thương của Chúa. Xin cho chúng con biết rõ những yếu đuối nơi bản thân để có thể thân thưa với Chúa như thánh vịnh gia: “Tựa nương vào Chúa là hơn, vì lòng thương Chúa trải muôn ngàn đời” ( Tv 117). Amen.


Comments are closed.