Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 21, 1-14

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Ðiđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây”. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại ăn”. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: “Ông là ai?” Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.


Suy niệm

“Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su” (Ga 21, 4)

Thánh sử Gioan ghi lại ba lần Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ. Lần đầu vào “ngày thứ nhất trong tuần”, không có tông đồ Tôma ở đó (Ga 20, 19-25). Lần thứ hai vào tám ngày sau, có Tôma cùng hiện diện (Ga 20, 26-28). Và lần thứ 3 tại biển hồ Tibêria. Mặc dù đây là lần thứ ba được Chúa Giêsu hiện đến trấn an tinh thần và niềm tin cho các ông, nhưng các tông đồ vẫn thể hiện thái độ của những người còn hoài nghi vào sự phục sinh của Chúa Giêsu.

Trong đời sống đức tin, chúng ta rất nhiều khi tỏ ra thiếu lòng tin vào Thiên Chúa, thậm chí rơi vào khủng hoảng khi đời sống gặp bế tắc, khi các mối tương quan trong gia đình và xã hội bị đổ vỡ, khi lời cầu nguyện của chúng ta dường như không được nhận lời, mong được Chúa ở bên nâng đỡ ủi an nâng đỡ mà Ngài như vắng mặt. Có những khi chúng ta để những lo lắng, buồn phiền, những hoang mang sợ hãi lấn át đi tiếng nói đầy yêu thương của Chúa trong tâm hồn. Có những khi, vì mải mê chạy theo những đam mê cuộc đời, chúng ta để lòng trí mình trở nên tối tăm không còn nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong từng biến cố cuộc đời mình. Dựa vào đời sống Giáo Hội và biết bao chứng nhân, chúng ta đi đến niềm xác tín rằng Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện sống động trong Giáo Hội và trong từng người chúng ta, như lời Người đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

Lạy Chúa, con là Kitô hữu được đức tin soi dẫn nâng đỡ, nhưng vẫn còn đó những lo lắng về nhu cầu trần thế, những đau khổ của đời sống nhân sinh. Dưới ánh sáng và niềm vui Phục sinh, xin Chúa cho con nhận ra Chúa vẫn luôn hiện diện sống động ở bên con, như xưa Chúa ở bên an ủi các tông đồ nơi biển hồ Tibêria, đề dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, lòng con vẫn luôn được phấn khởi, an vui và vững tin vào quyền năng của Chúa. Amen.


Comments are closed.