Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Mc 16, 9-15

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.


Suy niệm

“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài” ( Mc 16,15).

Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu trao cho các Tông Đồ lệnh truyền ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Được ơn biến đổi, các Tông Đồ đã xác tín trọn vẹn vào Chúa Phục Sinh và đã lên đường truyền giáo. Các ngài đã dâng hiến mạng sống mình để chu toàn mệnh lệnh Thầy đã ban.

Lệnh truyền ra đi rao giảng Tin Mừng không chỉ dành riêng cho các Tông Đồ xưa, nhưng cho cả Giáo hội và cho mỗi người chúng ta. Đó là căn tín của Giáo Hội và suốt chiều dài lịch sử, Giáo Hội không ngừng rao truyền Tin Mừng cứu độ cho muôn dân dù luôn ý thức thân phận mỏng dòn của con người. Chúa cũng trao phó sứ mạng quan trọng này cho mỗi người chúng ta, mặc dù Chúa thấu hiểu chúng ta yếu đuối bất toàn. Chúng ta đã ý thức và thực thi sứ mạng này thế nào?

Lạy Chúa, con được mệnh danh là Kitô hữu, nhưng con vẫn còn chưa hăng say rao giảng Tin Mừng cứu độ. Xin Chúa ban ơn đức tin để Chúa thật sự sống lại trong con, nhờ đó con nhiệt thành hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Amen.


Comments are closed.