Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 21, 1-14

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Ðiđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”.

Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây”. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại ăn”. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: “Ông là ai?” Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.

 


Suy niệm

 Để có mẻ cá đầy ắp thuyền năm xưa, liên tiếp những hành động đã phải xảy ra trước đó. Trước tiên, các môn đệ Chúa đã phải nỗ lực nơi chính bản thân, phải dùng đến khả năng và kinh nghiệm để tự tìm kiếm lương thực cho chính mình. Kế đến, sự xuất hiện của Chúa trên thuyền như một giải pháp hữu hiệu cho các ông cậy dựa trước những cố gắng bất lực của mình. Và sau cùng, việc các ông nghe theo tiếng Chúa để rồi hành động cũng là lúc các ông gạt bỏ nơi bản thân những kinh nghiệm, cái tôi kiêu hãnh, và can đảm liều lĩnh hành động.

 Trong đời sống của chúng ta, phép lạ nhiều lần đã không xảy ra. Những ươn lười, biếng nhác, nuông chiều thân xác đã ngăn cản bước tiến hành động. Những lơ đễnh, thờ ơ làm ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Và lắm lúc, ta nhắm mắt bịt tai trước những chỉ dẫn của Ngài. Những điều đó cản đường ta bước tới, đồng thời ngăn cản ân sủng Thiên Chúa xuống trên chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra những yếu hèn nơi bản thân để từ đó tín thác nơi Chúa cách sâu đậm hơn và biết dấn thân để phục vụ anh chị em xung quanh mình. Amen.  


Comments are closed.