Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Mc 16, 9-15

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.

 


Suy niệm

 Thánh sử Marcô tóm lược lại những lần Chúa hiện ra củng cố niềm tin, trao ban sự bình an và khơi lên niềm vui cho các môn đệ của Ngài. Đón nhận Tin mừng Phục sinh, các môn đệ cũng được Chúa sai đi để chia sẻ và loan báo Tin Mừng đó cho mọi loài thụ tạo (Mc 16,15). Lệnh truyền của Chúa Giêsu thôi thúc họ và biết bao thế hệ kitô hữu lên đường loan báo niềm vui Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô cho toàn thế giới. Qua dòng lịch sử Giáo Hội, biết bao tâm hồn được ánh sáng Phục Sinh soi chiếu đã ra đi cho sứ vụ Tin Mừng. Họ bất chấp gian nguy, khó khăn, thử thách, hy sinh tính mạng… “miễn Đức Kitô được rao giảng” (Pl 1,18).

 Mỗi Kitô hữu đang hòa chung nhịp đập với dòng chảy của Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta trân trọng những phút giây hồng phúc của tuần Bát Nhật Phục Sinh, để niềm vui Phục Sinh trong chúng ta được lớn lên và trọn vẹn. Đồng thời, chúng ta biết đem niềm vui Phục Sinh trao ban cho tha nhân, đặc biệt là những người chưa nhận biết Chúa. Một hành động trung thực trong buôn bán, một cử chỉ bác ái với tha nhân, một lời thăm hỏi, khích lệ, một cái bắt tay thay cho hận thù, một đời sống thánh thiện… thiết nghĩ, chúng có giá trị lớn lao so với những lời rao giảng Đức Kitô bằng môi miệng, như lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI : “Con người thời đại chúng ta thích nghe các chứng nhân hơn là các bậc thầy, hoặc nếu có nghe các bậc thầy thì vì những vị thầy là chứng nhân”.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, trong tâm tình người con được Chúa cứu chuộc, chúng con dâng lên Chúa tất cả cuộc đời, để chúng con thuộc trọn về Chúa. Xin niềm vui Phục Sinh của Chúa tiếp tục nuôi dưỡng đời sống Đức Tin và giúp chúng con sống xứng đáng hơn trong ơn gọi Kitô hữu. Xin cũng cho chúng con biết loan truyền niềm vui Phục Sinh đến với mọi người bằng đời sống thánh thiện, gương mẫu và bác ái. Amen. 


Comments are closed.