Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Lc 24, 35-48

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: “Ðúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh. Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.Ðó là lời Chúa.

 


Suy niệm

“Tôi thề là không biết người các ông nói đó.” (Mc 14,71) Đó là câu trả lời của thánh Phêrô trong dinh Thượng tế Caipha khi bị người đầy tớ nhận diện là môn đệ Chúa Giêsu. Thế mà sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh về trời, thánh Phêrô đã mạnh dạn làm chứng về Thầy cách công khai, không phải trước mặt một nhóm ít ỏi mà trước đám đông dân chúng. Điều gì đã thay đổi thánh Phêrô như vậy: từ một người chối Chúa trở thành chứng nhân dám đổ máu vì Thầy Giêsu? Sự thay đổi đó không chỉ xảy ra nơi thánh Phêrô mà còn có nơi các tông đồ khác. Chính những lần Đấng phục sinh hiện ra là tác nhân cho sự thay đổi kỳ lạ của Phêrô và các tông đồ. Thật vậy, dù Chúa Giêsu đã ở với các tông đồ từ lúc bắt đầu sứ vụ, nhưng các tông đồ chỉ biết Thầy Giêsu cách mơ hồ. Ấy vậy mà sau khi gặp gỡ Đức Giêsu Phục Sinh, các tông đồ đã ra đi làm chứng cho Thầy cách mạnh mẽ.

 Chúng ta cũng được mời gọi trở thành chứng nhân cho Đức Giêsu cách mạnh mẽ như các tông đồ. Điều kiện tiên quyết phải có là sự hiểu biết sâu xa về Đức Giêsu – Đấng chúng ta làm chứng. Đức Giêsu đã về trời, Ngài không còn hiện diện với thân thể bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên, một kinh nghiệm sống động về Đức Giêsu vẫn có thể đạt được nhờ sự hiện diện của Ngài trong bí tích Thánh Thể. Do đó, một chứng nhân đích thực cho Chúa Giêsu là người hiểu, yêu và sống bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu, sự hiện diện của Chúa với các tông đồ sau khi phục sinh đã củng cố lòng tin, lòng can đảm các ngài. Xin cho chúng con cũng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh Thể. Từ đó, chúng con mạnh mẽ ra đi làm chứng cho Chúa như các tông đồ xưa. Amen. 


Comments are closed.