Thứ Sáu sau Lễ Tro – Năm B

Lời Chúa: Mt 15, 1-6

Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? ” Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: “Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.

 


Suy niệm

 Hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ cho những người Pharisêu và những kinh sư thấy rằng: Họ vi phạm điều răn của Thiên Chúa khi dựa vào những truyền thống tập tục họ đặt ra mà bỏ qua giới răn Thiên Chúa. Một cách cụ thể, họ cho rằng “khi đã dâng những lễ phẩm cho Thiên Chúa rồi thì họ không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Như vậy, bằng việc giữ tập tục truyền thống, họ đã khước từ giới răn yêu mến cha mẹ mà Thiên Chúa truyền dạy: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ” (Mt 15, 4), vì việc thờ phượng Thiên Chúa không loại trừ sự hiếu thảo với cha mẹ, mà ngược lại, đòi hỏi con người biết tôn kính cha mẹ hơn qua việc nâng đỡ, chăm sóc, thương yêu và tôn kính. Qua đó, Chúa Giêsu đã mở bức màn để họ nhận thấy việc họ đã bóp méo lời Chúa để vụ lợi cho chính họ.

 Trong cuộc sống hằng ngày, lắm lúc chúng ta chạy theo những lề thói hay phong tục luật lệ địa phương trong những việc hằng ngày, ngay cả việc đạo đức với danh nghĩa làm vinh danh Chúa như xin lễ để làm đẹp lòng Chúa; như đã báo hiếu với tổ tiên, mà đánh mất giá trị cốt lõi rới răn của Chúa là tình yêu cụ thể trong cuộc sống, đặc biệt những người đang cần sự thông cảm, tha thứ, nâng đỡ và an ủi. Như thế, chúng ta cũng như những người Pharisiêu hay những kinh sư đấy ! Vậy, chúng ta nên như họ hay nên như Chúa Giêsu, Đấng là Tình yêu đây ?  

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết bày tỏ tình yêu của Chúa cho mọi người trong suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng con, để mọi người được hạnh phúc. Như vậy, chúng con sẽ xứng đáng đón nhận phần thưởng hạnh phúc mai sau là Thiên Đàng, nơi Chúa hứa ban cho chúng con. Amen.  


sau Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm B

 

Comments are closed.