Thứ Sáu sau Chúa Nhật 9 Thường Niên – Ngày 03/06/2016

Lời Chúa: Lc 15, 3-7

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: ‘Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!’ Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải”.


Suy niệm

Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó”. (Lc 15, 4-6)

Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài và hướng về Ngài để con người được sống hạnh phúc với Ngài. Cuộc sống nơi trần gian của con người là hành trình tiến về nhà Cha trong an vui. Danh lợi và những đam mê lạc thú chóng qua nơi trần thế thường khiến con người cách xa Thiên Chúa. Do tình yêu vô hạn, Chúa Cha đã ban Chúa Con cho nhân loại để Người kiếm tìm những con người đã hư mất và đưa họ về sống trong tình thương của Người.

Bản tính con người vốn mỏng dòn, yếu đuối và đầy giới hạn nên đôi khi, con người xuôi theo những thú vui mau qua thay vì kiếm tìm hạnh phúc đời đời nơi Thiên Chúa. Giữa dòng đời hôm nay, chúng ta hãy bình tâm và lượng giá xem mình đang sống trong tình trạng nào? Nếu chúng ta đang đánh mất mình nơi bùn nhơ tội lỗi và những thứ chóng qua của cuộc đời, chúng ta thành tâm xin ơn và quay trở về cùng Chúa, đón nhận lòng thương xót để được hạnh phúc sống trong tình yêu của Người.

Lạy Chúa, trong cuộc sống thường ngày, dù chúng con phải lao nhọc vất vả cho từng chén cơm manh áo nhưng xin Chúa luôn giúp chúng con ý thức hướng nhìn về trời cao để không bao giờ chúng con bị lạc hướng trong cuộc sống. Nguyện xin tình yêu và quyền năng Chúa chiếu sáng trên chúng con và biến đổi chúng con trở nên những người con sống đẹp lòng Chúa, họa lại hình ảnh Chúa trong mỗi ngày sống và trọn cả cuộc đời. Amen.


Comments are closed.